Bạn cần biết

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

                                                     

 

     SỞ GD &ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập­­-Tự do-Hạnh phúc

      Số:   10  /TB – KBC                             Kim Bảng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2016 – 2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

24

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

24

1,1

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

6

0,6

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

6

-

7

Bình quân lớp/phòng học

0.25

-

8

Bình quân học sinh/lớp

44,25

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

25.900

24,5

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

21.300

20,2

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

1250

1,18

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

420

0,38

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

72

0,07

3

Diện tích thư viện (m2)

120

0,113

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

0

0

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

234

0,22

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

3

Số bộ/lớp

1

Khối lớp: 10

1

 

2

Khối lớp: 11

1

 

3

Khối lớp: 12

1

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

10800m2

10,22

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

52

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

5

0,21

2

Cát xét

20

0,83

3

Đầu Video/đầu đĩa

6

0,25

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

8

0,33

5

Thiết bị khác…

6

0,25

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

9/9

 

0,05m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   Trịnh Thị Hồng Vân

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị