Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

Biểu mẫu 12

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  13 /TB – KBC                               Kim Bảng, ngày 10 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

63 

10 

48 

 1

 57

 0

13

44

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

54 

46 

 0

0 0

 

54 

11

43

 

1

Toán

 8

 0

7

7

2

6

 

2

Vật lý

 6

 

1

5

 

 

 

6

 

 

4

2

 

3

Hóa học

 4

 

3

 

 

 

4

 

 

4

 

4

Sinh học

4

0

2

2

0

4

1

3

 

5

Tin học

3

0

3

3

3

 

6

Ngữ văn

10

1

9

8

2

8

 

7

Sử

3

1

2

3

1

2

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

 

8

Địa lý

2

2

2

2

 

9

Tiếng Anh

5

5

5

1

4

 

10

GDCD

2

2

1

2

 

11

Thể dục

3

3

3

1

2

 

12

GDQP - AN

2

2

2

2

 

13

Công nghệ

2

2

2

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 1

 

 

 

 

 

1

2

Phó hiệu trưởng

 

1

 

 

 

 

 

2

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 


 

 

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Thủ trưởng đơn vị
 
(đã ký)

                     Nguyễn Thị Lương                                                         

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị