Bạn cần biết

Thông tin công khai về đội ngũ đầu năm học 2016-2017

SỞ GD & ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Số11  /TB – KBC                             Kim Bảng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 – 2017

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

55

55

0

0

3

47

2

1

2

 

I

Giáo viên

46

46

 

 

2

44

 

 

 

 

 

Trong đó, số giáo viên dạy môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

7

7

 

 

 

7

 

 

 

 

2

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

3

Hóa

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

4

Ngữ văn

7

7

 

 

 

7

 

 

 

 

5

Lịch sử

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

6

Địa lý

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

7

Sinh học

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

8

Tiếng Anh

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

9

Tin học

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

10

Giáo dục công dân

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

11

Giáo dục quốc phòng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

12

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Kỹ thuật công nghiệp

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

14

Kỹ thuật nông nghiệp

0

0

 

 

 

0

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

1

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

1

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên  thư viện

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

                              

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                 Trịnh Thị Hồng Vân
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị