Bạn cần biết

Thông tin công khai về các khoản thu năm học 2016-2017

 

    SỞ GD&ĐT HÀ NAM

     TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12/TB- KBC

      Kim Bảng, ngày  19  tháng 10  năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về  các khoản thu năm học 2016 - 2017

 

1.     Các khoản thu theo quy định:

         a. Học phí:

       Thực hiện theo Nghị Quyết số 20/2016/NQ - HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập và lệ phí tuyển sinh trên địa bàn tỉnh  năm học 2016-2017; 

          - Tổng số học sinh nhà trường: 1058.

Mức thu học phí : 70.000đ/học sinh/tháng. Học kỳ 1 thu 280.000đ/học sinh, học kỳ 2 thu 350.000đ/học sinh.

          -  Học kỳ1:

             + Số học sinh được miễn  học phí:  45, trong đó:

                    Con thương, bệnh binh:  09 HS

                    Con Chất độc da cam:     01 HS

                    Con hộ nghèo:                 33 HS

                    Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ:              02 HS

            + Số học sinh được giảm 50% học phí: 50, trong đó:   

                    Con hộ cận nghèo:          50 HS

            + Số học sinh được hỗ trợ chi phí học tập:  35, trong đó:

                    Con hộ nghèo:                 33 HS

                    Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ:              02 HS

                      b. Phí dự thi tuyển sinh:

             + Phí dự tuyển sinh vào lớp 10: 40.000đ/môn thi

             + Phí phúc khảo bài thi tuyển sinh: 20.000đ/môn

             + Phí thi nghề phổ thông: 30.000đ/HS

                       c. Bảo hiểm y tế:

           - Thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế  số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Kế hoạch số 1002/KH – BCĐ BHYT ngày 12/8/2015  của Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh  tỉnh Hà Nam về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017 : Mức đóng BHYT là 54.450đ/tháng, trong đó: Học sinh đóng 70% mức phí là 38.115đ/tháng ; Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức phí là 16.335đ/tháng. Cụ thể :

           + Học sinh lớp 12 : 38.115đ/tháng x 5 tháng = 190.575đ (được cấp thẻ sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến hết 31/ 5/2017)

           + Học sinh khối 10,11:  38.115đ/tháng x 12 tháng = 457.380đ (được cấp thẻ sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017).        

       + Học sinh con hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, con sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu được ngân sách hỗ trợ 100%

2.     Khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu và quản lý, sử dụng:

            - Căn cứ vào nghị quyết họp phụ huynh học sinh toàn trường đầu năm : Thu quỹ hoạt động của cha mẹ học sinh là 245.000đ/học sinh (trong đó có tiền nước uống : 45.000đ)

        3.  Khoản thu thỏa thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường:

       - Căn cứ vào nghị quyết họp phụ huynh học sinh toàn trường  đầu năm :

Mua đồng phục cho học sinh : Giá áo sơ mi là 85.000đ/áo ; áo khoác là 110.000đ/áo ; Logo may theo áo là 3.000đ/chiếc :

         + Khối 10 : 2 áo sơ mi, 1 áo khoác

         + Khối 11 : 1 áo sơ mi, 1 áo khoác

         + Khối 12 : Dùng áo đồng phục đã có

Mua phù hiệu cho cả khóa học (3 năm) : Đối với học sinh khối 10 giá 26.000đ.

 

                    HIỆU TRƯỞNG

           Trịnh Thị Hồng Vân

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị