Bạn cần biết

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 10

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  11 /TB – KBC                          Kim Bảng, ngày 10 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

 

 

 

 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

91.7%

96.9%

87.5%

91.4%

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

8.2%

3.1%

12.5%

9.1%

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

0.2%

0%

0%

0.5%

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0%

0%

0%

0%

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

22.4%

31.7%

19.7%

16%

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

57.5%

58.3%

55.8%

58.4%

 

   STT

Nội dung

Tổng số

 

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

19.5%

9.7%

23.4%

25.3%

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

0.6%

0.3%

1.1%

0.3%

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

0%

0%

0%

0%

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

100%  

100%  

100%  

100%  

 

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

22.4%

31.7%

19.7%

16%

 

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

57.5%

58.3%

55.8%

58.4%

 

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

0.6%  

0%

1.1%

0.3%

 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

0%  

0%  

0%  

0%  

 

 

4

Chuyn trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

0.018%/0%  

0%/0%

0.6%/0

0%/0%

 

 

5

Bị đui học

(tỷ lệ so với tổng số)

0%  

0%  

0%  

0%  

 

 

 


 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 …

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

0,46%  

0.8%  

0%  

0,6%  

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

0

0

0

0

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

87

33

26

28

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

0 

0

 0

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

360

360

 

 

 

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

357 

357

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình

(Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

75.6% 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

427/656

139/221

159/201

129/234

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 …

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

0 

0 

0

 0

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Nguyễn Thị Lương

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị