Bạn cần biết

Thông báo cam kết chất lượng năm học 2016-2017

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:  09   /TB – KBC                      Kim Bảng, ngày 22 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển sinh theo địa bàn 4 xã :  Đồng Hoá , Nhật Tân , Nhật Tựu, Đại Cương và học sinh ở gần trường được Sở GD&ĐT Hà Nam xét duyệt, tổng số điểm trúng tuyển vào lớp 10 là (Toán,văn)x2

+ Hóa học = 27,5đ

 

Tuyển sinh theo địa bàn 4 xã :  Đồng Hoá , Nhật Tân , Nhật Tựu, Đại Cương, Hoàng Tây  tổng số điểm trúng tuyển vào lớp 10 là (Toán,văn)x2

+ Tiếng Anh = 26,25đ

Tuyển sinh theo địa bàn các xã:  Đồng Hoá, Nhật Tân, Nhật Tựu, Đại Cương, Hoàng Tây với số điểm là  (Toán,văn)x2+ tiếng Anh = 26,75đ

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam:

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa  các lớp 12A1, 12A2, 12A3,12A4,12A5, 12A6, 12A8;

+ Ban cơ bản D(lớp 12A7) : học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh.

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nam

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa các lớp 10A1,10A4,10A5, 10A6, 10A8;

+ Ban cơ bản A1: học tự chọn Toán, Văn, Tiếng Anh các lớp 10A2,10A3;

+ Ban cơ bản D: (lớp 10A7) học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nam

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa các lớp 10A1,10A4,10A5, 10A6, 10A8;

+ Ban cơ bản A1: học tự chọn Toán, Văn, Tiếng Anh các lớp 10A2,10A3;

+ Ban cơ bản D: (lớp 10A7) học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Họp PH từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, chỉ tiêu phấn đấu thi THPT quốc gia,  có thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học.

-Họp PH từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp.

Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động ,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học

-Công khai kế hoạch phân ban tới phụ huynh và học sinh; tư vấn cho phụ huynh , học sinh thấy được năng lực thực tế để lựa chọn ban cho phù hợp. Giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp. Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc

-Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học

 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Nhà trường có đủ số lượng phòng học các môn văn hoá và phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở, từ đồ dùng thiết bị GV tự làm. Có 2 phòng tin học  với 52 máy được tu sửa thường xuyên. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao.

Nhà trường có đủ số lượng phòng học các môn văn hoá và phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở,  từ đồ dùng thiết bị GV tự làm. Có 2 phòng  tin họcvới 52 máy được tu sửa thường xuyên. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao.

Nhà trường có 24 phòng học thường xuyên và các phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng, quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở,  từ đồ dùng thiết bị tự làm. Có 2 phòng  tin học với 52 máy được tu sửa thường xuyên. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao 

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức 2 tiết/ tháng, Hoạt động hướng nghiệp tỏ chức 1 tiết/ tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức thường xuyên.

 

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

 

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

 

 

VI

 Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

CBQL: 03,  GV : 46

-   Có 4 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng

CBQL: 03,  GV : 46.

-   Có 4 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng 

-     CBQL: 03, GV : 46

-Có 4 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

* Học Lực : Giỏi >4%

-         Khá : > 40%

-   Yếu <5% . 100% HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khoẻ.

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

* Học Lực : Giỏi >4

-     Khá : > 40%

- Yếu <5% 

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể bảo vệ sức khoẻ.

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

4-   Khá : > 40%

- Yếu <5% .

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể bảo vệ sức khoẻ.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

Phấn đấu năm học 2016- 2017 có >55% học sinh đỗ vào các trường ĐH , CĐ, tư vấn cho học sinh tiếp tục học các trường đào tạo nghề nghiệp phù hợp với năng lực .

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2016- 2017 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2016- 2017 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                                                 Trịnh Thị Hồng Vân

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị