Bạn cần biết

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

                                                                                                   Biểu mẫu 09

 

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 10/TB – KBC                          Kim Bảng, ngày 10 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 - 2020

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

...

I

Điều kiện tuyn sinh

Tuyển sinh theo địa bàn 4 xã :  Đồng Hoá , Nhật Tân , Nhật Tựu, Đại Cương, Hoàng Tây  tổng số điểm trúng tuyển vào lớp 10 là (Toán,văn)x2

+ Tiếng Anh = 26,75đ

Tuyển sinh theo địa bàn các xã:  Đồng Hoá, Nhật Tân, Nhật Tựu, ĐạiCương, Hoàng Tây với số điểm là  (Toán,văn)x2+ tiếng Anh = 25,5đ

Tuyển sinh theo địa bàn các xã:  Đồng Hoá, Nhật Tân, Nhật Tựu, Đại Cương, Hoàng Tây với số điểm là  (Toán,văn)x2+ tiếng Anh = 27,5đ

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam:

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa các lớp 12A1,12A2,12A4, 12A5,

+ Ban cơ bản D: (lớp 12A3, 12A6, 12A7, 12A8) học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nam

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa các lớp 11A1,11A2,11A3, 11A4;11A5,11A6

+ Ban cơ bản D: (lớp 11A7, 11A8) học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh

- Thực hiện phân ban theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nam

+ Ban cơ bản A: học tự chọn Toán, Lý, Hóa các lớp 10A1,10A2, 10A4,10A5,10A6, 10A8;

+ Ban cơ bản D: (lớp 10A3, 10A7) học tự chọn Văn, Toán, Tiếng Anh

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Họp PH từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, chỉ tiêu phấn đấu thi THPT quốc gia,  có thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học.

-Họp PH từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp.

Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động ,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học

-Công khai kế hoạch phân ban tới phụ huynh và học sinh; tư vấn cho phụ huynh , học sinh thấy được năng lực thực tế để lựa chọn ban cho phù hợp. Giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp. Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc

-Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức 2 tiết/ tháng, Hoạt động hướng nghiệp tỏ chức 1 tiết/ tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức thường xuyên.

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Xếp loại đạo đức Yếu không quá 0,5%

* Học Lực : Giỏi > 10%

-   Khá : > 40%

-   Yếu <5% . 100% HS đủ điều kiện thi tốt nghiệp

* Sức khỏe của học sinh dự kiến đt được:

Tốt 80%, đạt: 20%

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Xếp loại đạo đức Yếu không quá 0,5%

* Học Lực : Giỏi >10%

-   Khá : > 40%

Yếu, kém <5% 

 

 

* Sức khỏe của học sinh dự kiến đt được:

Tốt 70%, đạt: 30%.

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95%

-  Xếp loại đạo đức Yếu không quá 0,5%

* Học lực  Giỏi >10%

 -Khá : > 40%

- Yếu, kém <5% .

 

 

* Sức khỏe của học sinh dự kiến đt được:

 Tốt 70%, đạt: 30%.

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Phấn đấu năm học 2019- 2020 có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,7%, >65% học sinh đỗ vào các trường ĐH , CĐ, tư vấn cho học sinh tiếp tục học các trường đào tạo nghề nghiệp phù hợp với năng lực .

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2019- 2020 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2019- 2020 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

Nguyễn Thị Lương

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm
Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị