Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
TỌA ĐÀM “ HỌC TẬP LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Hoà chung trong không khí thi đua của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thiết thực lập thành tích chào mừng 72 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy, hôm nay các chi bộ trường THPT và Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kim Bảng tổ chức Tọa đàm “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                Về dự với buổi tọa đàm có bà Lê Thị Thanh Hương – Tỉnh ủy viên- Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

          Về phía Sở GD ĐT Hà nam có ông Nguyễn Quang Long – Phó Giám đốc Sở

          Về phía Huyện Kim Bảng  có : Ông Nguyễn Mạnh Tuấn  - Thường trực huyện ủy- Phó Bí thư huyện ủy;

Ông Đinh Thạch Cương - Ủy viên Ban thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo huyện Kim Bảng  cùng các ông bà là trưởng, phó các ban ngành trong lĩnh vực khoa giáo của Huyện

Thay mặt cụm các trường THPT cô giáo Trịnh Thị Hồng Vân – Bí thư chi bộ trường THPT C Kim Bảng đã đọc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03và chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về việc “ triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của khối các trường THPT và TTGDNN- GDTX huyện Kim Bảng . Trong đó đồng chí đã nhấn mạnh những kết quả đạt được cụ thể là :

        Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Sinh thời, Người hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng thành một khối vững mạnh, trong sạch, chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành con người vừa hồng vừa chuyên. Trong cuộc sống, Người coi trọng cả đức và tài, song đức là gốc. Suốt cả cuộc đời, Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại...

          Quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Trong những năm qua, chi bộ, cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể và của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh.

         

          Sau khi nhận được Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên các chi bộ THPT, Trung tâm GDNN-GDTX đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ các thầy cô giáo, nhân viên, học sinh trong các nhà trường đã nắm được nội dung cơ bản , những điểm mới của Chỉ thị 05 và những nội dung cốt lõi về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết của chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cho từng năm và cả nhiệm kỳ; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; góp phần hữu hiệu trong công tác “phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”...

          Các chi bộ đã tổ chức tốt việc xây dựng mô hình điểm “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai, tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh hưởng ứng, tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác”; tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, học sinh học tập, thảo luận, đăng ký làm theo Bác theo tinh thần Chuyên đề năm 2017. Đến nay, các mô hình đang hoạt động  có hiệu quả, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.

          Năm học 2016-2017, các trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã hoàn thành tốt kế hoạch năm học; chất lượng giáo dục toàn diện đạt kết quả tốt. Trong đó:

          - Giáo dục đạo đức: 97,50% học sinh được xếp loại khá tốt.

          - Giáo dục trí dục: 72,20% học sinh được xếp loại khá, giỏi.

          - Kết quả tốt nghiệp: 99,85% đỗ tốt nghiệp

          - Các trường THPT giữ vững danh hiệu trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

          - Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX được Sở GD-ĐT tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc.

          - Có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được cấp trên khen thưởng.

                    Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, chi bộ các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

            Một là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

          Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, phát huy tính tự giác, tiền phong, gương mẫu trước đảng và nhân dân; chú trọng tuyên truyền về các mô hình điểm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác"; tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi.

          Ba là, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh và nội dung Chuyên đề năm 2017 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại  chi bộ đảng, đoàn thể... Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên, giáo viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

          Bốn là, tích cực chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề năm 2017.

          Năm là, chỉ đạo tổ chức các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. 

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2017 và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên thì công tác tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh là rất quan trọng. Trong đó, việc tổ chức tọa đàm là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong các nhà trường.

 

          Tọa đàm hôm nay, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh có dịp để trao đổi những kinh nghiệm hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của chi bộ các trường, trung tâm mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh... gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ, tình cảm cũng như đưa ra những việc làm cụ thể của bản thân, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác; tự soi rọi lại mình, đánh giá mình và có giải pháp thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo Bác trong thời gian tới.

    Buổi tọa đàm đã được nghe ý kiến chia sẻ từ các Bí thư, Phó bí thư của các chi bộ trong khối trong công tác chỉ đạo chi bộ thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

    

Nghe các thủ lĩnh Công đoàn của các nhà trường chia sẻ kinh nghiệm công tác vận đông công đoàn viên thực hiện chỉ thị 05 và thực tiễn ở cơ sở

 

Nghe tâm tư của các Bí thư đoàn trường trong công tác giáo dục Đoàn viên thanh niên học tập, làm theo bác trong tình hình mới, những khó khăn thách thức. 

Nghe cảm xúc của các bậc phụ huynh về tấm lòng thày cô học tập Bác Hồ quan tâm tận tụy với công việc giáo dục, đem lại kết quả tốt cho con em nhân dân; nghe lời cảm ơn chân thành của học sinh đã trưởng thành từ sự ân cần dạy dỗ của thày cô cho các em được đến với chân trời tri thức…

Buổi tọa đàm thực sự ý nghĩa khi những lới ca tiếng hát của các thày cô “vừa hồng- vừa chuyên” thể hiện những ca khúc, những điệu múa rất đỗi chuyên nghiệp dâng lên Bác Hồ muôn vàn kính yêu ỗ của thày cô cho các em được đến với chân trời tri thức…

Tác giả: thptckimbang

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị