Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/THÔNG BÁO/
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND,NGƯT NĂM 2017
   
   

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND, NGƯT NĂM 2017

Xin mời xem tệp đính kèm

 

Tác giả: Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị