Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
TIẾT THỂ DỤC BUỔI SÁNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG

Thực hiện công văn số 1475/SGDĐT- GDTrH ngày 06/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019, nhằm giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, tạo tâm thế cho buổi học. Từ năm học 2018- 2019 thày và trò trường THPT C Kim Bảng đã đổi mới  sáng tạo thay tiết truy bài đầu giờ thành tiết thể dục buổi sáng .

Dưới đây là một số hình ảnh từ buổi tập thể dục  

Tác giả: thptckimbang

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị