Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN KIM BẢNG LẦN THỨ I NĂM HỌC 2018- 2019

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của cụm Kim Bảng,  vào 13h30 ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại trường THPT A Kim Bảng các nhóm chuyên môn đã tiến hành dạy 01 tiết minh họa và dự giờ rút kinh nghiệm về việc tổ chức hoạt động học cho học sinh.

Về dự và chỉ đạo sinh hoạt cụm Kim Bảng có ông Hoàng Văn Sử - trưởng phòng GDTrH, bà Đỗ Thị Hương Bưởi - phó trưởng phòng GDTrH, ông Lê Minh Thuấn - Phó trưởng phòng GDTrH và các ông bà chuyên viên phụ trách chuyên môn của Sở GD &ĐT Hà Nam

Buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hiệu quả đáp ứng kịp thời nhiệm vụ đổi mới PPDH và KTĐG của ngành. 

          Đã trở thành thông lệ từ năm học 2016- 2017 Sở GD &ĐT Hà Nam chỉ đạo các cụm trường thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn

 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Công văn số1451/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Công văn số 1551/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh cấp trung học từ năm học 2017-2018; Công văn số 1568/SGDĐT-GDTrH ngày 18/9/2018 về việc chỉ đạo công tác SHCM trường THPT năm học 2018-2019.

            Căn cứ vào thực tế hoạt động dạy và học ở các trường THPT huyện Kim Bảng, cụm các trường THPT huyện Kim Bảng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn như sau:

 Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn (SHCM) trong các trường, tập trung vào việc thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh ;

- Giúp giáo viên chia sẻ kinh nghiệm dạy học theo “ Phương pháp và kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm và hướng dẫn học sinh tự học”, phát triển kỹ năng tổ chức các hoạt động của học sinh ở trường THPT theo các phương pháp dạy học tích cực

- Thống nhất phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong cụm cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học sinh và công tác quản lý các hoạt động giáo dục

 Yêu cầu:

- Các trường trong cụm chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sinh hoạt chuyên môn diễn ra nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực

- Các nhóm trưởng chuyên môn của các trường nghiên cứu kỹ các Công văn hướng dẫn của Sở GDĐT để chuẩn bị tốt các nội dung được phân công, điều hành hội thảo khoa học, sáng tạo, linh hoạt, phát huy trí tuệ tập thể.

- Các giáo viên tham gia hội thảo phải chuẩn bị các ý kiến phát biểu trọng tâm,  chia sẻ, đoàn kết, giúp đỡ nhau để trau dồi thêm các kỹ năng nghề nghiệp.

 Nôi dung sinh hoạt chuyên môn:

- Giải pháp nâng cao chất lượng đầu mạnh trong công tác ôn tập thi HSG lớp 10,11,12 và thi THPT quốc gia năm 2019. Giải pháp giảm dần tỷ lệ học sinh có học lực yếu, kém; giảm số học sinh có kết quả yếu, kém trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

- Đối với các môn Ngữ văn, Toán học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Thể dục, Tin học, GDQP-AN: dự giờ rút kinh nghiệm về ĐMPPDH đối với kế hoạch bài học, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học đối với một bài học cụ thể.

- Đối với các môn Công nghệ, Vật lí, Hóa học, Sinh học: dự giờ rút kinh nghiệm đối với kế hoạch bài học, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học bài học theo chủ đề gắn với sản xuất, kinh doanh tại địa phương hoặc dạy theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Đối với môn Tiếng anh: nội dung sinh hoạt chuyên môn tập trung vào những vấn đề tăng cường quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học và ĐMPPDH theo yêu cầu của Chương trình Tiếng anh mới.

Ngoài các nội dung trên, các tổ/nhóm chuyên môn căn cứ vào thực tiễn có thể trao đổi các vấn đề về xây dựng chủ đề tích hợp; tinh giản nội dung dạy học; việc điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung dạy học (nếu có).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN TỪ BUỔI HỘI THẢO 

Bà Đỗ Thị Hương Bưởi - Phó trưởng phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Hà Nam dự tiết sinh hoạt của môn Ngữ Văn 

Cô giáo Lê Thị Hà - GV môn Ngữ Văn đang theo dõi hoạt động học của học sinh thông qua kỹ thuật làm việc nhóm 

Tổ chức cho học sinh báo cáo,  trình bày sản phẩm làm việc 

 

Tác giả: THPT C Kim Bảng

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị