Tin tức/(THPT C Kim Bảng)/HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG/
Thư Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016, Chủ tịch nước Trương Tân Sang có thư gửi  các thầy giáo, cô giáo cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh, học sinh viên trong cả nước. Nội dung thư xin mời xem tệp đính kèm.

Tác giả: Admin

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường

Trường trung học phổ thông C Kim Bảng công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2017- 2018

Thông tin công khai về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

Trường THPT C KIm Bảng thông báo về cơ sở vật chất năm học 2016-2017

THÔNG BÁO Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin về các khoản thu năm học 2017 - 2018

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

Thông tin công khai năm học 2015-2016

Thông tin công khai năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị