Bạn cần biết

Công khai trong lĩnh vực giáo dục của Trường THPT C Thanh Liêm

BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36

 

Biểu mẫu 09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

    TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông

Năm học: 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

 

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

 

 

I

Điều kiện tuyển sinh

 Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nam

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nam

 Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nam

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình GDPT của Bộ GD & ĐT cấp THPT

Chương trình GDPT của Bộ GD & ĐT cấp THPT

Chương trình GDPT của Bộ GD & ĐT cấp THPT

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- CMHS thường xuyên quan tâm chăm lo vật chất và động viên tinh thần HS;

- HS học tập, rèn luyện nghiêm túc, tự giác.

- CMHS thường xuyên quan tâm chăm lo vật chất và động viên tinh thần HS;

- HS học tập, rèn luyện nghiêm túc, tự giác.

- CMHS thường xuyên quan tâm chăm lo vật chất và động viên tinh thần HS;

- HS học tập, rèn luyện nghiêm túc, tự giác.

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Các HĐ VNTT trong NT theo quy định của Bộ GD, Sở GD

Các HĐ VNTT trong NT theo quy định của Bộ GD, Sở GD

Các HĐ VNTT trong NT theo quy định của Bộ GD, Sở GD

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 HK: Khá, Tốt : 100%

HL:97% lên lớp thẳng

 HK: Khá, Tốt : 100%

HL:97% lên lớp thẳng

 HK: Khá, Tốt : 100%

TN THPT: 99%

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 100%

 100%

 Trên 70%

 

 

 

 


Thanh Liêm, ngày 15  tháng 10  năm 2018
Thủ tr
ưởng đơn vị
(đã ký)

 

Nguyễn Văn Thắng

 

Biểu mẫu 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

    TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học

phổ thông, năm học: 2017 – 2018

 

 STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

757

265

250

242

1

Tốt(tỷ lệ so với tổng số)

675

224

219

232

2

Khá(tỷ lệ so với tổng số)

70

35

25

10

3

Trung bình(tỷ lệ so với tổng số)

12

6

6

 

4

Yếu(tỷ lệ so với tổng số)

9

0

0

0

II

Số học sinh chia theo học lực

757

265

250

242

1

Giỏi(tỷ lệ so với tổng số)

140

26

55

59

2

Khá(tỷ lệ so với tổng số)

501

174

148

179

3

Trung bình(tỷ lệ so với tổng số)

112

62

46

4

4

Yếu(tỷ lệ so với tổng số)

4

3

1

0

5

Kém(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

757

265

250

242

1

Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số)

753

262

249

242

a

Học sinh giỏi(tỷ lệ so với tổng số)

140

26

55

59

b

Học sinh tiên tiến(tỷ lệ so với tổng số)

501

174

148

179

2

Thi lại(tỷ lệ so với tổng số)

4

3

1

 

3

Lưu ban(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

5

Bị đuổi học(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

6

Bỏ học, chuyển đi học nghề (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi

học sinh giỏi

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

21

 

3

18

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

242

 

 

242

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

240

 

 

240

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

3

Trung bình (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập (tỷ lệ so với tổng số)

757

265

250

242

IX

Số học sinh nam/số học sinh nữ

339/418

122/143

112/138

105/137

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

Thanh Liêm, ngày 15  tháng 10  năm 2018
Thủ tr
ưởng đơn vị
(đã ký)

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

    TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,

 năm học 2018 – 2019

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

 

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

18

1,24

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

9

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

 

-

7

Bình quân lớp/phòng học

18/27

-

8

Bình quân học sinh/lớp

45

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

24.463m2

 

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

4000m2

5,3

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

50

1,2

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

75

1,7

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

30

0,7

3

Diện tích thư viện (m2)

75

1,7

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

 

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 10

1

0,167

2

Khối lớp 11

1

0,125

3

Khối lớp 12

1

0,125

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

 

-

5

…..

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

100

0,13

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

 

2

Cát xét

11

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

4

 

5

Thiết bị khác…

 

 

..

………

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

 

 

XIII

Khu nội trú

0

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

6/6

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

 

 

  

 

 

Thanh Liêm, ngày 15  tháng 10  năm 2018
Thủ tr
ưởng đơn vị
(đã ký)

 

Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

    TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

T

C

C

N

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

53

45

8

 

7

41

1

1

4

 

I

Giáo viên

42

41

1

 

5

37

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

7

7

 

 

 

7

 

 

 

 

2

4

4

 

 

 

4

 

 

 

 

3

Hóa

4

4

 

 

2

2

 

 

 

 

4

Sinh

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Tin

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Văn

7

6

1

 

2

5

 

 

 

 

7

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Địa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

9

Tiếng Anh

5

5

 

 

1

4

 

 

 

 

10

GDCD

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

11

GDAN-QP

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Thể dục

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

13

KTNN

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

KTCN

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

8

5

 

 

1

1

1

2

1

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên khác

3

 

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Thanh Liêm, ngày 15  tháng 10  năm 2018
Thủ tr
ưởng đơn vị
(đã ký)

 

Nguyễn Văn Thắng

 


Phóng sự về chương trình tọa đàm phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THPT C Thanh Liêm
Văn nghệ chào mừng năm học mới
Văn nghệ chào mừng năm học mới
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị