14/12/2019

Ngày 14/12/2019, Chi bộ Trường THPT C Thanh Liêm đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c Phan Thị Huyền (Tổ Toán-Tin) và đ/c Dương Thu Phương (Tổ Sử-Địa-NN).

Tác giả: thptcthanhliem


Phóng sự về chương trình tọa đàm phổ biến giáo dục pháp luật tại trường THPT C Thanh Liêm
Văn nghệ chào mừng năm học mới
Văn nghệ chào mừng năm học mới
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị