Bạn cần biết

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 12

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

             TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

 

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 41

 0

13 

 27

 01

 

 

 36

 

 

 10

 

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 34

 

 11

 23

 

 

 

 34

 

 

 

 

 

1

Toán

 5

 

 3

 

 

 

 

 

 

 2

 3

 

 

2

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

3

Hóa

 3

 

 1

 

 

 

 

 

 

 1

 2

 

 

4

Sinh

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

5

Tin

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

6

Văn

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

7

Sử

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

8

Địa

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

9

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

KTCN

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

11

KTNN

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

12

Tiếng Anh

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

13

Thể Dục

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

14

GDQP

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

II

Cán bộ quản lý

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo vệ

 2

 

 

 

 1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

 

(đã ký)

 

Trần Văn Phức

Thanh Liêm, ngàytháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

(đã ký)

 

Ngô Quang Tuệ

 

 

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị