Bạn cần biết

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

             TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Lớp …

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

 626

 226

210 

190 

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

 519

195 

 190

164 

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 79

22 

 34

 23

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 19

7 

 10

 2

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 9

2 

6 

 1

 

II

Số hc sinh chia theo học lực

 626

 226

210 

190 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

128

 37

16 

 75

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

378 

135 

136

 107

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 108

56 

 45

 7

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

12 

 0

 11

 1

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 0

 0

 0

 0

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 626

 226

210 

190 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

 98,2

99,1 

 96,2

99,5 

 

a

Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 20,4

16 ,4

7,6 

39.5 

 

b

Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số)

 60,4

59,7 

23,9 

56,3 

 

2

Thi lại (tỷ lệ so với tổng số)

1,9 

 

5,2 

0,5 

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

0.3 

 

1,0

 

 

4

Chuyn trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 5

2 

 

 

5

Bị đui học (tỷ lệ so với tổng số)

0 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)

(tỷ lệ so với tổng số)

 0,9

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

 37

 

 

 

 

1

Cấp huyện

.

 

 

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

37 

 

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

189 

 

 

 189

 

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

 180

 

 

180 

 

1

Giỏi (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

2

Khá (tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

3

Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

 313/313

126/226 

102/210 

85/190 

 

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 Người lập

(Đã ký)

 

Trần Văn Phức

Thanh Liêm, ngàytháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

(Đã ký)


Ngô Quang Tuệ

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị