Bạn cần biết

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

             TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở

và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

 

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

...

I

Điều kiện tuyn sinh

 

Trúng tuyển kỳ thi TS lớp 10 THPT do Sở GD&ĐT tổ chức

 

 

Đủ điều kiện lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuyển trường phải đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

 

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

 

 

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Phối hợp Nhà trường và gia đình  phối hợp chặt chẽ trong việc quản lí, giáo dục toàn diện học sinh, thường xuyên thông tin liên lạc hai chiều giữa nhà trường và gia đình. Hoạt động Ban đại diện CMHS đúng văn bản chỉ đạo hiện hành. Ban đại diện CMHS học sinh trường, lớp. Ban đại diện trường, lớp có đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.

- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy  nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt nội quy, quy định trong Điều lệ trường THPT, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

-  Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm hỗ trợ các hoạt động học tập, giáo dục  giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho học sinh

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

    -  Đạo đức học sinh : 100% học sinh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh. 96% hạnh kiểm Khá, Tốt,  

 -    Học tập : Xếp loại học lực Khá, giỏi: trên 70%. Duy trì 99 % lên lớp thẳng; Riêng khối lớp 12: 99% công nhận tốt nghiệp THPT, Phân luồng sau THPT 60% học nghề, 40% học CĐ, ĐH.

- Sức khỏe: Bảo đảm vệ sinh,  sức khỏe học đường, chủ động có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường, khám sức khỏe đầu năm cho học sinh theo Quy định.

 

 

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

99%.lên lớp thẳng

 

 99% lên lớp thẳng

 

 99% TNTHPT; 40% đỗ vào các trường ĐH,CĐ; 70% tham gia học nghề. 

 

 

Người lập                       

 

(Đã ký)                       

 

Trần Văn Phức                   

Thanh Liêm, ngày tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

 

(đã ký)

 

Ngô Quang Tuệ

 

 

Các tin khác
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị