11/10/2017

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN PHỐI HỢP VỚI ĐỘI CSGT CÔNG AN HUYÊN THANH LIÊM TRUYÊN TRUYỀN VỀ ATGT VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ' MỘT NGÀY LÀM CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Tác giả: thptlehoan

15/04/2016

85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tác giả: BÍ THƯ ĐOÀN: ĐINH THỊ NỤ

09/12/2015

TUYÊN TRUYỀN VÀ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG

Tác giả: Bí thư: Đinh Thị Nụ

09/12/2015

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN NHIỆM KỲ 2015 -2016

Tác giả: thptlehoan

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị