25/05/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thptlehoan

04/04/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN VỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

Tác giả: thptlehoan

25/03/2020

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Tác giả: thptlehoan

06/02/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC 'LỄ HỘI BÁNH TRƯNG VÀ HỘI CHỢ XUÂN' TẾT CANH TÝ 2020

Tác giả: thptlehoan

06/02/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 'EM YÊU VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ RA MẮT CLB VĂN HỌC'

Tác giả: thptlehoan

01/02/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VÀ RA MẮT CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC DÂN GIAN

Tác giả: thptlehoan

01/02/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TẬP HUẤN: 'ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ THAM VẤN NHÓM LỚN CHO GVCN'

Tác giả: thptlehoan

12/10/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thptlehoan

03/10/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Tác giả: thptlehoan

27/09/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Tác giả: thptlehoan

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị