12/10/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN LONG TRỌNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thptlehoan

03/10/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT

Tác giả: thptlehoan

27/09/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Tác giả: thptlehoan

20/09/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC HỘI THẢO CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thptlehoan

07/09/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020

Tác giả: thptlehoan

06/08/2019

Đoàn trường THPT Lê Hoàn long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Tác giả: thptlehoan

30/05/2019

Trường THPT Lê Hoàn long trọng tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Tri ân – Trưởng thành cho học sinh khóa 2016 – 2019

Tác giả: thptlehoan

27/04/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ VINH DANH, TRAO THƯỞNG GIÁO VIÊN VÀ HS ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019

Tác giả: thptlehoan

11/04/2019

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tác giả: thptlehoan

02/03/2019

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY 2019

Tác giả: thptlehoan

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị