Tin tức/
06/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Tác giả: thptlehoan

06/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Tác giả: thptlehoan

06/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Tác giả: thptlehoan

25/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Tác giả: thptlehoan

25/05/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: thptlehoan

19/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Tác giả: thptlehoan

19/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Tác giả: thptlehoan

04/04/2020

TRƯỜNG THPT LÊ HOÀN VỚI CÔNG TÁC DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

Tác giả: thptlehoan

25/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 HKII

Tác giả: thptlehoan

25/03/2020

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Tác giả: thptlehoan

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo,

Biểu mẫu 12.THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 10. THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018- 2019

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của

Biểu mẫu 11. THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019 – 2020

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 09 (theo TT 36) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019- 2020

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755

BÁO CÁO THEO CÔNG VĂN 1755
Xem thêm...
Website Đơn vị