Bạn cần biết

Công khai năm học 2017 - 2018

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 60/TB-THPTNC                      Lý Nhân, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 12

Lớp 11

Lớp 10

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

Tuyển sinh theo địa bàn 4 xã :  Nhân Bình, Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Mỹ và học sinh ở gần trường được Sở GD&ĐT Hà Nam xét duyệt,

Tuyển sinh theo địa bàn 4 xã :  Nhân Bình, Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Mỹ và học sinh ở gần trường được Sở GD&ĐT Hà Nam xét duyệt,

Tuyển sinh theo địa bàn 5 xã :  Nhân Bình, Nhân Thịnh, Nhân Hưng, Nhân Mỹ, Xuân Khê và học sinh ở gần trường được Sở GD&ĐT Hà Nam xét duyệt

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Không tổ chức thực hiện phân ban, chỉ tổ chức dạy tự chọn cho các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, có chú trọng phân loại đối tượng học sinh và định hướng năng lực người học

- Thực hiện theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Không tổ chức thực hiện phân ban, chỉ tổ chức dạy tự chọn cho các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, có chú trọng phân loại đối tượng học sinh và định hướng năng lực người học

- Thực hiện theo chương trình của Bộ GD & ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam.

- Không tổ chức thực hiện phân ban, chỉ tổ chức dạy tự chọn cho các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, có chú trọng phân loại đối tượng học sinh và định hướng năng lực người học

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Họp CMHS từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, chỉ tiêu phấn đấu thi THPT quốc gia, có thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc điện tử.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học.

- Họp CMHS từ đầu năm học thông báo kế hoạch của nhà trường, giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp.

Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc điện tử.

- Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động ,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học

- Công khai kế hoạch tuyển lớp chọn tới phụ huynh và học sinh; tư vấn cho phụ huynh , học sinh thấy được năng lực thực tế để lựa chọn cho phù hợp. Giao chỉ tiêu thi đua tới từng lớp. Thông báo thường xuyên tới phụ huynh qua GVCN và sổ liên lạc điện tử.

-Yêu cầu thái độ học tập của học sinh: tích cực, chủ động,sáng tạo, giành nhiều thời gian tự học 

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh

Nhà trường có đủ số lượng phòng học các môn văn hoá và phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở, từ đồ dùng thiết bị GV tự làm. Có 01 phòng tin học  với 25 máy được lắp mới năm 2016. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao.

Nhà trường có đủ số lượng phòng học các môn văn hoá và phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở, từ đồ dùng thiết bị GV tự làm. Có 01 phòng tin học  với 25 máy được lắp mới năm 2016. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao.

Nhà trường có đủ số lượng phòng học các môn văn hoá và phòng học bộ môn đảm bảo đủ hệ thống ánh sáng quạt mát để học tập. Thiết bị dạy học hàng năm được bổ sung từ nguồn cung cấp của Sở, từ đồ dùng thiết bị GV tự làm. Có 01 phòng tin học  với 25 máy được lắp mới năm 2016. Mạng Internet được lắp mạng cáp quang tốc độ cao.

 

 

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 - Hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức 2 tiết/ tháng, Hoạt động hướng nghiệp tổ chức 1 tiết/ tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn. Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức thường xuyên.

 

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

 

Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức hàng tháng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT được phát động nhân các ngày lễ lớn.

 

 

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

-  CBQL: 02,  GV : 40

-   Có 3 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng

-  CBQL: 02,  GV : 40.

-   Có 3 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng 

- CBQL: 02, GV : 40

- Có 3 tổ chuyên môn , 1 tổ văn phòng

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

* Đạo đức : Khá , Tốt : 99,2%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

* Học Lực : Giỏi: 15,3%

- Khá : 68,9%

-   Yếu kém = 0% . 100% HS đủ điều kiện thi THPT Quốc gia 2018

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khoẻ.

* Đạo đức : Khá , Tốt : 96,6%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

* Học Lực : Giỏi >13%

-     Khá : > 63,6%

- Yếu <5,8% 

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể bảo vệ sức khoẻ.

* Đạo đức : Khá , Tốt : 95,9%

-  Không có HS xếp loại đạo đức : Yếu

* Học Lực : Giỏi >12,5%

-     Khá : > 65,6%

- Yếu <5,9% 

* Tuyên truyền giáo dục học sinh rèn luyện thân thể bảo vệ sức khoẻ.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Phấn đấu năm học 2017-2018 có >55% học sinh đỗ vào các trường ĐH , CĐ, tư vấn cho học sinh tiếp tục học các trường đào tạo nghề nghiệp phù hợp với năng lực .

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2017-2018 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

Nhà trường tích cực tuyên truyền phối kết hợp với địa phương sao cho năm học 2017-2018 có tỷ lệ học sinh bỏ học <1% 

                                                                                              

 

HIỆU TRƯỞNG                                                                                                 

 

 

 

 

Trần Xuân Mạnh

 

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 61/TB- THPTNC

      Lý Nhân, ngày  22 tháng 8 năm 2017

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về  các khoản thu 

Năm học 2017 - 2018

 

1. Các khoản thu theo quy định:

a. Học phí:

          Thực hiện theo Nghị Quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh  năm học 2017-2018; 

          - Tổng số học sinh nhà trường: 711.

Mức thu học phí : 70.000đ/học sinh/tháng. Học kỳ 1 thu 280.000đ/học sinh, học kỳ 2 thu 350.000đ/học sinh.

b. Phí dự thi tuyển sinh:

+ Phí dự tuyển sinh vào lớp 10: 40.000đ/môn thi

+ Phí phúc khảo bài thi tuyển sinh: 20.000đ/môn

+ Phí thi nghề phổ thông: 30.000đ/HS

c. Bảo hiểm y tế:

- Thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế  số 25/2008/QH12 ngày 11/11/2008 và Kế hoạch của Ban chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2017-2018: Mức đóng BHYT cụ thể :

          Khối 10, 11 thu 12 tháng với số tiền: 491.400đ/HS/năm (từ 01/01/2018-31/12/2018); Học sinh lớp 12 tham gia 5 tháng (từ 01/01/2018-31/05/2018) với số tiền: 204.750đ/hs.

          d. Các loại quỹ Đoàn, Hội:

- Quỹ CTĐ: 1.000đ/HS/tháng (mỗi đợt thu 6 tháng).

- Đoàn phí với HS là đoàn viên 2.000đ/tháng (mỗi đợt thu 6 tháng).

2. Khoản thu do Ban đại diện cha mẹ học sinh thu và quản lý, sử dụng:

            - Căn cứ vào nghị quyết họp phụ huynh học sinh toàn trường đầu năm : Thu quỹ hoạt động của cha mẹ học sinh là 150.000đ/học sinh/năm

     3. Khoản thu thỏa thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường:

     Căn cứ vào nghị quyết họp phụ huynh học sinh toàn trường  đầu năm :

- Vở ghi: 7.200đ/quyển (K12: 25 quyển/hs, K10, 11: 20 quyển/hs).

- Đồng phục hè: 95.000đ/chiếc.

- Phù hiệu: 20.000đ/hs.

- Học thêm 18.000đ/1buổi (6.000đ/tiết).

- Nước uống cho học sinh: 8.000đ/hs/tháng x 10 tháng = 80.000đ/năm.

- Sổ liên lạc điện tử: 80.000đ/hs/năm nhằm kết hợp tốt hơn giữa nhà trường và CMHS.

- Bảo việt (đối với HS khối 10): 290.000đ/3 năm là hình thức tự nguyện.

- Quỹ hoạt động tập thể cho HS 20.000đ/HS/năm (miễn con hộ nghèo, cận nghèo).

- Quỹ xã hội hóa: từ 200.000đ/hs trở lên (thay một công lao động tại trường, miễn cho con hộ nghèo, cận nghèo).

- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh: 350.000đ/hs (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2017 sau khảo sát 8 tuần).

 

                    HIỆU TRƯỞNG

          

 

 

 

 

                        Trần Xuân Mạnh

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 62/TB-THPTNC                      Lý Nhân, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

17

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

17

1,1

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

6

0,6

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

3

-

7

Bình quân lớp/phòng học

0.57

-

8

Bình quân học sinh/lớp

41,76

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

11798

16,6

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7100

10,0

VI

Tổng diện tích các phòng

 2766

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

1523

2,14

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

545

0,77

3

Diện tích thư viện (m2)

118

0,166

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

653

0,919

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

234

0,33

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

3

Số bộ/lớp

1

Khối lớp: 10

1

 

2

Khối lớp: 11

1

 

3

Khối lớp: 12

1

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

0

0

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

58

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

0,21

2

Cát xét

16

0,83

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

9

0,33

5

Thiết bị khác…

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

9/9

 

0,05m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                                                                         

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Xuân Mạnh  

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 62/TB-THPTNC                      Lý Nhân, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

17

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

17

1,1

2

Phòng học bán kiên cố

0

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

6

0,6

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

3

-

7

Bình quân lớp/phòng học

0.57

-

8

Bình quân học sinh/lớp

41,76

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

11798

16,6

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

7100

10,0

VI

Tổng diện tích các phòng

 2766

 

1

Diện tích phòng học  (m2)

1523

2,14

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

545

0,77

3

Diện tích thư viện (m2)

118

0,166

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

653

0,919

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

234

0,33

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

3

Số bộ/lớp

1

Khối lớp: 10

1

 

2

Khối lớp: 11

1

 

3

Khối lớp: 12

1

 

4

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị)

0

0

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

58

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

 

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

1

0,21

2

Cát xét

16

0,83

3

Đầu Video/đầu đĩa

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

9

0,33

5

Thiết bị khác…

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

x

x

9/9

 

0,05m2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

0

0

0

0

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

X

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

X

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

X

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

X

 

XIX

Tường rào xây

X

 

                                                                                         

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                      Trần Xuân Mạnh  

 

SỞ GD&ĐT  HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 63/TB-THPTNC                      Lý Nhân, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông

Năm học 2017 - 2018

 


STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

48

43

5

0

9

45

1

0

3

 

I

Giáo viên

40

39

 

9

31

 

 

 

 

 

Trong đó, số giáo viên dạy môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

6

6

 

 

 1

5

 

 

 

 

2

4

4

 

 

3

 

 

 

 

3

Hóa

3

2

 

2

 

 

 

 

4

Ngữ văn

7

7

 

 

6

 

 

 

 

5

Lịch sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Địa lý

2

2

 

 

 1

1

 

 

 

 

7

Sinh học

3

3

 

 

2

 

 

 

 

8

Tiếng Anh

4

4

 

 

 1

3

 

 

 

 

9

Tin học

2

2

 

 

1

 

 

 

 

10

Giáo dục công dân

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

11

Giáo dục quốc phòng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

12

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

13

Kỹ thuật công nghiệp

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

14

Kỹ thuật nông nghiệp

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 6

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên  thư viện

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

3

 

1

 

 

 

 

 

3

 

                              

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                    Trần Xuân Mạnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường THPT Nam Cao

Chương: 422

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                  ĐV tính: 1000 đồng

TT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

473.873

 

1

Thu phí, lệ phí

473.873

 

 

- Thu học phí công lập (Kể cả năm trước chuyển sang)

473.873

 

 

- Thu LPT tuyển sinh, LPT nghề

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

0

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

0

 

4

Thu sự nghiệp khác

0

 

II

Số thu nộp NSNN

0

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

473.873

 

1

Thu phí, lệ phí

473.873

 

 

- Thu học phí công lập (Kể cả năm trước chuyển sang)

473.873

 

 

- Thu LPT tuyển sinh, LPT nghề

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

0

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

0

 

4

Thu sự nghiệp khác

0

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.177.000

 

I

Loại 490, khoản 494

3.177.000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

1.593.425

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

92.840

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

30.000

 

4

Chi khác

61.996

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

39.880

 

1

Chi thanh toán cá nhân

25.780                                                                                                                                                                            

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

14.100

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

0

 

4

Chi khác

0

 

                                                                                      Lý Nhân, ngày 20 tháng 4 năm 2017

      Người lập                                                                    Thủ trưởng đơn vị

 

 Trần Văn Hoan                                                                         Trần Xuân Mạnh

 

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị