Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 02
Sở GD&ĐT Hà Nam                                
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018  
        Số 02: Thực hiện từ ngày 03 tháng 9 năm 2017    
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12G  
Thứ 2 1 Tùng Diện Bình.V Hằng.Đ Hiên N.Thủy Trường Bích Phương Hảo T.Thủy Gương Ngọc Quân Hiền Tâm  
2 Chi Bích Diện Hiền Phấn Hảo Ngọc Bình.V Huyền N.Thủy T.Thủy Gương Bình.CN Hằng.Đ Ngần Tâm  
3 Quân Bích Hiền Hảo Hằng.Đ Phương Tùng Bình.V Bình.CN N.Thủy L.Anh Phấn Chi Linh Ngần Ngọc  
4 Yên Tùng Hằng.Đ Hảo Linh Bích Bình.CN Phương Hiên Phấn Tâm Ngần Chi T.Thủy Gương Ngọc  
Thứ 3 1 Chi Yến.CD YếnT Hậu.V Yên Hiên Hảo Bích Bình.V Trang Huyền Bình.CN Hạnh Ngọc Biên Tâm  
2 Nhung.A Yên YếnT Hậu.V Hằng.Đ Bích Hảo Hường.L Trang Hoa Hiên Tâm Phấn Chi Phương Hạnh Ngọc  
3 Yên Huệ Hiên Hường.L Hảo Phấn Hoa Ngọc Bình.CN Yến.CD Tâm Phương Hằng.Đ Biên Hạnh  
4 Huyền Biên Trang Huệ Hảo Bình.CN Hằng.Đ Hiên YếnT Hạnh Yên Nhung.A Chi Phấn Hiền  
5 Hiền Huyền Phương Trang Hằng.Đ Hiên Bình.CN Hoa YếnT Hảo Yến.CD Biên Hạnh Nhung.A Phấn Huệ  
Thứ 4 1 Gương Hậu.V Trang Huệ Tùng N.Thủy Hiên Hường.S Hoa YếnT Biên Hạnh Trường T.Thủy Huyền  
2 Gương Trang Huệ Hiên Hậu.V N.Thủy Hoa YếnT Tùng Phấn Huyền Yên T.Thủy Yến.CD Hằng.L  
3 Nhung.A Huệ Hiên Yên Trang Phấn Hảo Bích YếnT Hường.V N.Thủy Gương Biên Hường.S Hạnh Tùng  
4 Huyền Bích Yên Nhung.A Hạnh Yến.CD Hoa Hiên Hường.V Huệ Phấn Hường.S Tùng Gương  
5 Hường.L Hảo Hậu.V Bích Hường.V Hạnh Trang Hoa Tùng T.Thủy Phấn(TC) Nhung.A Biên Huyền Huệ  
Thứ 5 1 Nhung.A Huệ Yên Trang Hậu.V Trường L.Anh Hoa Hảo Yên Linh Ngọc Chi Ngần Biên  
2 Biên Huệ Yên Hậu.V(TC) Hường.L Trang Bích Hoa Hảo L.Anh Ngần Ngọc(TC) Chi Phương  
3 Quân Bích(TC) Hường.L Hậu.V Nhung.A Hảo(TC) Ngọc Hường.S Hường.V Phấn Huệ L.Anh Trường Linh Biên  
4 Phương Hậu.V YếnT Hảo(TC) Yên Phấn(TC) Ngọc Hường.V L.Anh Biên Nhung.A Hường.S Linh Huệ  
5 Chi Trang Diện Hường.L Hảo Hường.S Hường.V Hoa Phương YếnT Huệ Yến.CD Nhung.A Phấn(TC) Ngọc(TC)  
Thứ 6 1 Chi(TC) Hậu.V Bình.V Hiên Hảo(TC) Bích Hằng.L Hạnh Hoa(TC) Bình.CN Huệ(TC) Linh Tùng Nhung.A Ngần Tâm  
2 Chi(TC) Hậu.V(TC) Bình.V Huệ Hảo(TC) Bích(TC) Tùng Hoa(TC) N.Thủy Tâm Ngần Nhung.A(TC) Bình.CN Linh Biên  
3 Bích(TC) Tùng Hậu.V(TC) Trang N.Thủy Hường.V Hoa Bình.V Hiên Hạnh Ngần Hằng.L Trường Gương Bình.CN  
4 Biên Huệ Hằng.Đ Nhung.A Hường.V Hường.L Bình.V(TC) YếnT Hảo(TC) Tùng Bình.CN Hạnh Chi Gương(TC) Hiền  
5 Gương Hiền YếnT(TC) Hảo(TC) Linh Hường.L Hoa Bích(TC) Hằng.Đ Hiên Trang Hằng.L Tùng Chi Nhung.A(TC) Bình.CN Huệ(TC)  
Thứ 7 1 Gương(TC) Biên Huệ(TC) Hiền Hiên Tùng Hoa(TC) Ngọc(TC) YếnT Trang Yên L.Anh Hường.S Chi(TC) Phấn Hằng.L  
2 Huyền Yến.T(TC) Phương Diện N.Thủy(TC) Hằng.L Hoa(TC) Hiên L.Anh Trang T.Thủy(TC) Hằng.Đ Yên Tùng Hạnh  
3 Diện Huệ(TC) Hằng.Đ Tùng Nhung.A(TC) Hạnh Trang Hiên YếnT(TC) HườngV(TC) Phấn(TC) Biên Yên Chi(TC) Quân Hiền  
4 Nhung.A(TC) Yên Bình.V(TC) Huệ(TC) Phương Hiên HườngV(TC) Huyền Tùng Yến.T(TC) N.Thủy(TC) Tâm(TC) Ngần(TC) Hằng.L T.Thủy(TC)  
5 Chi Diện Hiền Hằng.Đ Linh Phương L.Anh Ngọc Bình Huyền N.Thủy Hằng.L Gương(TC) Biên Trường Ngần(TC) Tâm(TC)  
6   Hằng.L Gương Yến.CD T.Thủy Ngần Tâm  
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 6: Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.         HIỆU TRƯỞNG  
    Thứ 7: Tiết 1 họp liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12 .  Tiết 4 họp GVCN khối 10. Tiết cuối sinh hoạt lớp.                
Tác giả: THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị