Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 NĂM HỌC 2019-2020
Sở GD&ĐT Hà Nam                          
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
        Số 01: Thực hiện từ ngày 26 tháng 8 năm 2019
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E
Thứ 2 1 Hằng.L Hoa Biên Hằng.Đ N.Thủy Phương Linh Bình.V Hảo Hậu Gương Tâm T.Thủy Bích Nhung
2 Bích Trang Bình.V Biên L.Anh.L Hảo Quân Hoa L.Anh.S Nhung Gương Tâm T.Thủy Hằng.Đ Hiền
3 Hoa Hằng.L Bích Mạnh(TC) Phương Thảo Gương Nhung Hảo Hường Trường Biên N.Thủy T.Thủy Hằng.Đ
4 Hậu Bích Hoa Bình.V Biên Thảo Nhung Hiền Hảo L.Anh.L Tâm L.Anh.S N.Thủy Hằng.Đ Trang
Thứ 3 1 Bích Hoa Bình.V Diện Huệ Hảo Tùng Ngần L.Anh.L Phương Trường Huyền Hạnh Tâm Nhung Biên
2 Thảo Bích Bình.V Phương Ngần Tùng Hảo Hoa Huyền Tâm N.Thủy Hạnh Bình.CN Nhung Biên
3 Diện Hoa Mạnh(TC) Huệ Hạnh Huyền Tùng Hảo Thảo L.Anh.L N.Thủy Bình.CN Biên Bích Nhung
4 Diện Bích Huệ N.Thủy Thảo Bình.CN Nhung Phương Tùng Hảo Hoa Tâm Ngần L.Anh.L Trường
5 Phương Huyền Diện Bích N.Thủy Thảo(TC) Nhung Bình.CN Hoa L.Anh.L Hảo Tùng Huệ Biên Trường Ngần
Thứ 4 1 Hằng.L Hoa Bích Huệ Hậu Biên Nhung Hường Hảo Tùng TD Phương Tâm Ngần Hiền L.Anh.L
2 Hoa Trang Biên Huệ L.Anh.L Nhung Hảo Ngọc Hậu Hằng.L Tùng Hiền Bích Ngần
3 Hường Trang Bích Hảo Huệ Huyền Ngần Hậu Hoa Tâm Hằng.L Tùng Nhung Biên
4 Bích Biên Hường Hảo Ngọc Huyền Hoa L.Anh.L Tâm Huệ Phương Trang Tùng Nhung
5 Bích Hoa Biên Hường Ngần Ngọc Hậu Huyền Hảo L.Anh.L Huệ Nhung Trang Tùng
Thứ 5 1 Bích(TC) Hoa(TC) Huyền Linh Huệ Tùng Ngần Quân Hảo Hậu Nhung Gương Hạnh Biên Trường
2 Huyền L.Anh.S Bình.V(TC) Trang L.Anh.L Hảo(TC) Hạnh Ngần Tùng TD Ngọc Nhung Hoa Biên Huệ Bích Gương
3 Thảo Bích(TC) Linh Bình.V Hảo Biên Gương Ngọc L.Anh.L Hoa Tùng TD Hậu Hạnh Nhung Trường
4 Thảo Ngọc Bích(TC) Bình.V Hảo(TC) Huệ Gương Linh Hoa Yến.CD Tùng TD L.Anh.S Biên Nhung Ngần
5 Hoa Ngọc Trang Bích(TC) Hậu Nhung(TC) Bình.V Tùng TD Hảo Yến.CD Huệ L.Anh.S Ngần Biên L.Anh.L
Thứ 6 1 Thảo(TC) Hằng.L Huyền Tùng Hảo(TC) Ngọc Hoa(TC) Nhung(TC) Bình.CN N.Thủy Huệ Hiền Bích(TC) Gương
2 Bích(TC) Hoa(TC) Bình.V(TC) Tùng Nhung(TC) Ngần Hảo(TC) Ngọc Thảo Tâm NThủy(TC) Hằng.Đ T.Thủy Trang Gương
3 Hoa(TC) Huyền Bích(TC) Linh Hảo(TC) Diện Ngần Hậu Ngọc Thảo Tùng TD Huệ(TC) Hằng.L Trang Bình.CN Nhung(TC)
4 Huyền Phương Bích(TC) Huệ(TC) Hằng.Đ Hiền Hoa(TC) Hảo(TC) Tùng TD Gương Tâm Ngần Nhung(TC) Bình.CN
5 Bích(TC) Tùng Huệ Hằng.Đ Trang Phương Bình.V(TC) Hậu Hảo(TC) Hoa(TC) Bình.CN Tâm Nhung(TC) TThủy(TC) Ngần
Thứ 7 1 Phương Trang Diện L.Anh.L Ngần(TC) Ngọc(TC) Bình.V Tùng TD Bình.CN Hường Hằng.Đ Huệ(TC) Hằng.L Yến.CD Gương(TC)
2 Tùng Ngọc Hằng.Đ NThủy(TC) Huệ(TC) Linh Ngần(TC) Bình.V Bình.CN Gương(TC) Hằng.L L.Anh.S Yến.CD L.Anh.L Hiền
3 Ngọc(TC) Linh L.Anh.S Hằng.Đ Trang Gương Phương Tùng TD L.Anh.L Thảo Tâm(TC) N.Thủy TThủy(TC) Hiền Ngần(TC)
4 Hậu Tùng L.Anh.S Huệ(TC) Hằng.Đ Gương(TC) Linh Bình.CN Ngọc(TC) Thảo(TC) Tâm(TC) NThủy(TC) Hằng.L T.Thủy Trang
5 Hằng.L Trang Linh Diện Hậu Thảo Hiền Bình.V L.Anh.S Hường Gương Tùng Tâm(TC) Ngần(TC) T.Thủy Phương
6   Tâm N.Thủy T.Thủy Hằng.Đ Phương
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 7:  Tiết cuối sinh hoạt lớp. HIỆU TRƯỞNG
    Thứ 6: Tiết 1 hop liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12, Tiết 4 họp GVCN khối 10. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.          
Tác giả: Trường THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị