Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
Kế hoạch chuyên môn tháng 8,9 năm 2019

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

 

Số: 63/KH-THPTNC

Lý Nhân, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

 

Công tác chuyên môn tháng 08, 09 năm học 2019-2020

 

I . NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 • Tăng cường quản lí nề nếp học tập của học sinh và công tác chuyên môn của giáo viên đầu năm học.

 

 • Chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020.

 

 • Khai giảng năm học 2019-2020.

 

 • Tổ văn phòng chuẩn bị các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ năm học 2019-2020.

 

 • Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

 

 • Rà soát xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường định hướng phát triển năng lực học sinh.

 

 • Xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch tổ nhóm CM, kế hoạch cá nhân.

 

 • Rà soát, lựa chọn thành lập các đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh cả 3 khối 12, 11,

 

10.

 

 • Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật.

 

 • Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

II. LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Xếp theo tuần thực học của biên chế năm học).

 

Tuần

Nội dung công việc chính

Ngày

Người thực hiện

 

 

 

 

1 (26-

- Học bình thường theo TKB buổi sáng

 

Toàn trường

31/8)

số 01

  26/8

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp của

 

Đoàn thanh niên

 

học sinh, Tập huấn thi đua trong HS

 

 

 

 

 

 

 

- Họp cơ quan, họp CMHS

 30/8, 1/9

Lãnh đạo, GVCN

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Sở

 

 

 

 

 

 

2 (02-

- Khai giảng năm học mới

5/9

Toàn trường

07/9)

 

 

 

- Học bình thường theo TKB sáng, TKB học thêm buổi chiều

 

Toàn trường

 

 

 

 

 

- Kiểm tra việc thực hiện nề nếp của

 

Đoàn thanh niên

 

học sinh

 

 

 

 

 

 

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự

 

 

 

chỉ đạo của Sở

 

 

 

 

 

 

3 (09-

- Nộp kế hoạch thực hiện CTGDPT

 15/9

Đ/c Quân

14/09)

 

 

 

- Nộp báo cáo số liệu đầu năm, Nộp kế

 

Lãnh đạo nhà trường

 

hoạch năm học về Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của

 

Ban kiểm tra nội bộ

 

giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự

 

 

 

chỉ đạo của Sở

 

 

 

 

 

 

4 (16-

- Hội Nghị CBCCVC

 

Cán bộ, GV, CNV

21/09)

 

 

toàn trường

 

 

 

 

 

- Học theo thời khoá biểu

 

Toàn trường

 

 

 

 

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự

 

 

 

chỉ đạo của Sở

 

 

 

 

 

 

 

- TTCM, NTCM chuyển kế hoạch tổ,

16-

TTCM, NTCM, GV

 

kế hoạch nhóm tới GV để GV lập kế

21,23/9

 

 

hoạch cá nhân và nộp để TTCM duyệt

 

 

 

 

 

 

5 (23-

- Học theo thời khoá biểu

 

 

28/09)

 

 

 

- TTCM, NTCM nộp KH tổ, nhóm

26/09

 

 

CM, KHCN của GV( 2 bản)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra về cập nhật trong sổ điểm

30/9

đ/c Trường

 

điện tử

 

 

 

 

 

 

 

- Kiểm tra về việc biên chế lớp học

24-28/09

Đ/c Quân

 

 

 

 

 

- Kiểm tra về việc ghi lịch báo giảng,

30/9

đ/c L.Anh VP

 

sổ đầu bài, sổ đăng kí sử dụng phòng

 

 

 

học bộ môn

 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nội bộ

 

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

 

 

 

- Các công việc phát sinh khác theo sự

 

 

 

chỉ đạo của Sở

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo nhà trường (để chỉ đạo);

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 • Các TTCM, GV (để thực hiện);

 

 • Đăng wedsite trường;

 

 • Lưu văn phòng.

 

Trương Duy Quân

 

 

 

                                      

Tác giả: Trường THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
 • Ba công khai
 • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị