Tin tức/(THPT Nam Cao)/KHOA HỌC KỸ THUẬT/
Chính phủ tăng cường ứng dụng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến
Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng. Động thái này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo Chính phủ trong việc đổi mới hơn nữa lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan nhà nước, nhằm mục tiêu phục vụ nhân dân tốt hơn. Một trong những điểm nhấn thể hiện quyết tâm của Chính phủ là việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008. Trong đó, nêu rõ bảo đảm một số cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và các cuộc họp của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương với các đơn vị trực thuộc được tổ chức dưới hình thức họp trên môi trường mạng. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy trình tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ tiếp tục được cải tiến và hoàn thiện. Năm 2008, đã tổ chức phục vụ tốt khoảng 400 cuộc họp và làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, trong đó có nhiều hội nghị lớn và 13 phiên họp Chính phủ, trên 20 cuộc họp, họp giao ban của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng... Rất nhiều trong số các cuộc họp trên được tổ chức qua mạng. Ngay trong tháng đầu năm 2009, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ nhằm phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác của Văn phòng Chính phủ ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử tiên tiến, hiện đại. Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, từ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2009, Chính phủ mời Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ cùng dự họp.
Tác giả: Admin
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị