Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
Thời khóa biểu học kỳ I số 05. Thực hiện từ 04/11/2019
Sở GD&ĐT Hà Nam                          
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
        Số 05: Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2019
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E
Thứ 2 1 Hậu Hoa Bình.V Hằng.Đ N.Thủy Phương Gương Phú L.Anh.S Thảo Trường Tâm T.Thủy Linh Nhung
2 Bích Trang Bình.V Phương Hằng.L Linh Hoa Hảo Nhung Gương Tâm N.Thủy T.Thủy Hằng.Đ Hiền.S
3 Hoa L.Anh.L Bích Phú Phương Thảo Linh Nhung Hảo Hường Gương Tâm N.Thủy T.Thủy Hằng.Đ
4 L.Anh.L Bích Hoa Hằng.L Hảo Thảo Nhung T.Thủy Bình.V Hậu Hường L.Anh.S Phương Hằng.Đ Trang
Thứ 3 1 Bích Thảo Hiền.T Diện Huệ Hảo Tùng Quân Hoa Phương C.Hằng Hậu Hạnh Tâm Nhung
2 Bình.V Huệ Hiền.T Hảo Hạnh Tùng Phương C.Hằng Hậu Hoa N.Thủy Tâm Thúy Nhung Trường
3 Thảo Diện Bích Hiền.T Huệ Ngần Thúy Hoa Hảo Tùng N.Thủy Hạnh Trường Nhung
4 Diện Hoa Bình.V N.Thủy Thảo Thúy Nhung Hậu Tùng Hảo C.Hằng Tâm Ngần Bích
5 Phương Hoa Diện N.Thủy Hiền.T Nhung Thúy Tùng TD Bình.V Trường Tâm Huệ Bích Ngần
Thứ 4 1 L.Anh.L Hoa Bích Hậu Huệ Ngần T.Thủy Hường Hảo Nhung Tâm Tùng Hiền.S Linh
2 Bích Hoa Trang Huệ L.Anh.L Hạnh T.Thủy Phú Hảo Hậu Tâm Hiền.S Tùng Nhung
3 Hường Bích Trang Huệ Hảo Diện Nhung Hậu Tùng TD Hoa Tâm(TC) Hạnh Ngần Linh
4 Bích Phú Hường Hảo Hiền.S Linh Hoa Yến.CD Tâm Huệ Tùng Trang Nhung Ngần
5 Hoa Trang Diện Hường Nhung(TC) Phú Hậu Hảo Yến.CD Hạnh Huệ T.Thủy Bích Tùng
Thứ 5 1 Bích(TC) Hoa(TC) Bình.V(TC) Trang Huệ Tùng Ngần Phú Thắng C.Hằng Nhung Gương Hằng.L Trường
2 Thảo Thắng Hằng.L Bình.V Hảo(TC) Ngần Phú Tùng TD C.Hằng Hoa Huệ Nhung Bích Trang
3 Thảo Bích(TC) Hằng.Đ Bình.V Hảo Huệ Nhung Phú Hoa Thắng Tùng TD Hằng.L Ngần Trường Gương
4 Thắng Thảo Mạnh(TC) Hằng.L Hảo(TC) Hằng.Đ Gương Quân Hoa Bình.V Tùng TD C.Hằng L.Anh.S Nhung Ngần
5 Hoa Thảo Trang Mạnh(TC) Hằng.Đ Gương Nhung(TC) Bình.V Tùng TD Hảo Thắng Huệ L.Anh.S Ngần(TC)
Thứ 6 1 Bích(TC) Thắng Tùng Hằng.Đ Thảo(TC) Phương Phú Hoa(TC) Nhung(TC) Thúy N.Thủy Huệ Hằng.L Trang Gương
2 Hoa(TC) Hằng.Đ Bình.V(TC) Tùng Hảo(TC) Phú Thắng Thảo Tâm NThủy(TC) L.Anh.S Nhung Bích(TC) Gương
3 L.Anh.L Bích (TC) Phú Trang Thắng Hoa(TC) Hảo(TC) Thảo Tùng TD Huệ(TC) Hằng.L Nhung(TC) Thúy Ngần
4 Thắng Phương Tùng L.Anh.S Huệ(TC) Hiền.S T.Thủy Linh BìnhV(TC) Hảo(TC) Hoa(TC) Hằng.Đ Ngần Nhung(TC) Thúy
5 Thảo(TC) Bích(TC) Hoa (TC) Huệ Hảo(TC) Hằng.Đ Thắng Bình.V(TC) Thúy Tùng TD Gương Phương Trang TThủy(TC) Nhung(TC)
Thứ 7 1 Thảo(TC) L.Anh.S Phú(TC) Hiền.T L.Anh.L Ngần(TC) TThủy(TC) Bình.V Tùng TD Thúy Gương(TC) Huệ(TC) Hằng.L Trang Linh
2 Tùng L.Anh.S Hiền.T Hằng.Đ NThủy(TC) Trang Linh Phú(TC) Bình.V Hậu Tâm Hằng.L Thúy Ngần(TC) Hiền.S Gương(TC)
3 Hằng.L Hiền.T Hậu Huệ(TC) Gương Phương Tùng TD Bình.V Thảo Tâm(TC) Hằng.Đ N.Thủy TThủy(TC) Yến.CD Hiền.S
4 Hậu Tùng Phương Huệ(TC) Hằng.L Hiền.T Gương(TC) Linh Phú(TC) Bình.V Thảo(TC) Thúy NThủy(TC) Hiền.S T.Thủy
5 L.Anh.L Trang Hằng.L Phú Hậu Thảo Linh Hiền Bình.V L.Anh.S Hường Gương Tùng Tâm(TC) Yến.CD T.Thủy Phương
6   Tâm N.Thủy T.Thủy Hằng.Đ Phương
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 7:  Tiết cuối sinh hoạt lớp. HIỆU TRƯỞNG
    Thứ 6: Tiết 1 hop liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12, Tiết 4 họp GVCN khối 10. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.          
Tác giả: Trường THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị