Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 03
Sở GD&ĐT Hà Nam                                
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018  
        Số 03: Thực hiện từ ngày 11 tháng 9 năm 2017    
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12G  
Thứ 2 1 Chi Diện Bình.V Hằng.Đ Hiên N.Thủy Trường Bích Phương Hảo Tâm Gương Ngọc Linh Hiền Hằng.L  
2 Tùng Bích Diện Linh Phấn Hảo Ngọc Bình.V Huyền N.Thủy T.Thủy Gương Bình.CN Hằng.Đ Ngần Tâm  
3 Yên Bích Hiền Hảo Hằng.Đ Phương Tùng Bình.V Bình.CN N.Thủy T.Thủy Phấn Chi Quân Ngần Ngọc  
4 Quân Tùng Hằng.Đ Hảo Hiền Bích Bình.CN Phương Hiên Phấn L.Anh Ngần Chi T.Thủy Gương Ngọc  
Thứ 3 1 Chi Yến.CD Hường.L Hậu.V Yên Hiên Hảo Bích Bình.V Trang Huyền Bình.CN Hạnh Ngọc Biên Tâm  
2 Nhung.A Yên YếnT Hậu.V Trang Bích Hảo Hường.L Bình.CN Hoa Hiên Hạnh Phấn Chi Phương Biên Tâm  
3 Yên Huệ Hiên Hường.L Hảo Phấn Hoa Ngọc Trang Yến.CD Tâm Phương Hằng.Đ Hạnh Hiền  
4 Huyền Biên Trang Huệ Hảo Bình.CN Hằng.Đ Hiên YếnT Tâm Yên Nhung.A Chi Phấn Hạnh  
5 Hiền Huyền Phương Trang Hằng.Đ Hiên Bình.CN Hoa YếnT Hảo Yến.CD Biên Hạnh Nhung.A Phấn Huệ  
Thứ 4 1 Gương Hậu.V Trang Huệ Tùng N.Thủy Hiên Hường.S Hoa YếnT Biên Hạnh Trường T.Thủy Huyền  
2 Gương Trang Huệ Hiên Nhung.A N.Thủy Hoa YếnT Tùng Phấn Huyền Yên T.Thủy Yến.CD Hằng.L  
3 Nhung.A Hiên Yên Trang Phấn Hảo Bích YếnT Hường.V Tùng T.Thủy Gương Biên Hường.S Hạnh Huệ  
4 Bích Yên Hậu.V Hạnh Yến.CD Hoa Hiên Hường.V N.Thủy Huệ Phấn Hường.S Tùng Huyền  
5 Huyền Huệ Yến.T Hảo Hậu.V Bích Hường.V Hạnh Trang Hoa Phấn(TC) Nhung.A Biên Gương Tùng  
Thứ 5 1 Nhung.A Huệ Hường.L Trang Hậu.V Trường L.Anh Hoa Hảo Yên Linh Ngọc Chi Ngần Biên  
2 Biên Huệ Yên Hậu.V(TC) Hường.L Trang Bích Hoa Hảo L.Anh Ngần Ngọc(TC) Chi Phương  
3 Quân Bích(TC) Yên Hậu.V Nhung.A Hảo(TC) Ngọc Hường.S Hường.V Phấn L.Anh Trường Linh Biên Huệ  
4 Phương Trang YếnT Hảo(TC) Yên Phấn(TC) Ngọc Hường.V L.Anh Huệ Biên Nhung.A Hường.S Linh  
5 Chi Hậu.V Diện Hường.L Hảo Hường.S Hường.V Hoa Phương YếnT Trang Huệ Yến.CD Nhung.A Phấn(TC) Ngọc  
Thứ 6 1 Hậu.V Bình.V Hiên Hảo(TC) Bích Hằng.L Hạnh Hoa(TC) Bình.CN Huệ(TC) Linh Tùng Chi Ngần Tâm  
2 Chi(TC) Hậu.V(TC) Bình.V Huệ Hảo(TC) Bích(TC) Tùng Hoa(TC) N.Thủy Tâm Ngần Nhung.A(TC) Bình.CN Linh Biên  
3 Chi(TC) Bích(TC) Tùng Hằng.Đ Linh N.Thủy Hường.V Hoa Bình.V Hiên Hạnh Ngần Hằng.L Nhung.A Gương Bình.CN  
4 Biên Huệ Hậu.V(TC) Hằng.Đ Hường.V Hường.L Bình.V(TC) YếnT Hảo(TC) Tùng Bình.CN Hạnh Nhung.A(TC) Gương(TC) Hiền  
5 Gương Hiền YếnT(TC) Hảo(TC) Nhung.A Hường.L Hoa Bích(TC) Hằng.Đ Hiên Hằng.L Tùng Chi Trường Bình.CN Huệ(TC)  
Thứ 7 1 Gương(TC) Biên Huệ(TC) Hiền Hiên Tùng Hoa(TC) Huyền YếnT Trang Yên L.Anh Hường.S Chi(TC) Phấn  
2 Huyền Hằng.Đ Phương Diện N.Thủy(TC) Hằng.L Hiên YếnT(TC) L.Anh Trang T.Thủy(TC) Yên Chi(TC) Tùng Ngọc(TC)  
3 Diện Huệ(TC) Yến.T(TC) Tùng Nhung.A(TC) Hạnh Trang Hoa(TC) Hiên HườngV(TC) Phấn(TC) Biên Hằng.Đ Yên Quân Hiền  
4 Nhung.A(TC) Yên Bình.V(TC) Huệ(TC) Phương Hiên HườngV(TC) Ngọc(TC) Tùng Yến.T(TC) N.Thủy(TC) Tâm(TC) Ngần(TC) Hằng.L T.Thủy(TC) Hạnh  
5 Chi Diện Hiền Hằng.Đ Linh Phương L.Anh Ngọc Bình Huyền N.Thủy Hằng.L Gương(TC) Biên Trường Ngần(TC) Tâm(TC)  
6   Hằng.L Gương Yến.CD T.Thủy Ngần Tâm  
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 6: Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.         HIỆU TRƯỞNG  
    Thứ 7: Tiết 1 họp liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12 .  Tiết 4 họp GVCN khối 10. Tiết cuối sinh hoạt lớp.                
Tác giả: THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị