Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

   Sở GD&ĐT Hà Nam

Trường THPT Nam cao

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số 118, ngày 18/08/2017 của trường THPT Nam Cao)

 

- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

- Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường;

Xét đề nghị của các tổ, nhóm chuyên môn. Ban chuyên môn Trường THPT Nam Cao hướng dẫn các Quy định về thực hiện công tác chuyên môn như sau:

Điều 1: Quy định về Hồ sơ sổ sách

I. Các loại hồ sơ cá nhân theo quy định gồm:

1. Lịch báo giảng

2. Giáo án.

3. Sổ điểm cá nhân.

4. Sổ dự giờ.

5. Sổ họp.

6. Sổ sinh hoạt tổ nhóm (đối với tổ trưởng, nhóm trưởng)

7. Kế hoạch cá nhân.

8. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm)

9. Sổ đầu bài (hồ sơ nhà trường)

 II. Quy định cụ thể từng loại hồ sơ

  1. Lịch báo giảng.

- Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, tên bài dạy không viết tắt tùy tiện

- Trường hợp thay đổi đăng ký phải ghi vào cột điều chỉnh, không dùng bút tẩy, xóa.

- Báo giảng hàng tuần xong trước 8h00 thứ Hai hàng tuần, đặt đúng nơi quy định.

   2. Giáo án

- Viết (in) trên khổ giấy A4, dung lượng 1 tiết ít nhất 2 trang A4

- Trang đầu/ trang bìa ghi rõ tên Giáo án….( VD: Giáo án Ngữ văn 10), Họ và tên GV, Tổ, lớp dạy.

- Mẫu giáo án: theo mẫu giáo án đã thống nhất trong sinh hoạt chuyên môn cấp sở đã thực hiện từ năm học 2017-2018.

- Nội dung giáo án phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Đối với các bài dạy trong 2 tiết, có thể soạn chung mục đích, yêu cầu xong phải tách tiết rõ ràng.

- Cuối giáo án mỗi tiết phải có phần rút kinh nghiệm, điều chỉnh: (điều chỉnh phân phối thời gian, phương pháp, phương tiện, nội dung….)

- Mỗi quyển giáo án đính kèm phân phối chương trình tương ứng ở cuối quyển để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra thực hiện tiến độ chương trình.

- Tiết tự chọn soạn riêng, đánh số tiết theo kế hoạch tự chọn đã thống nhất trong nhóm chuyên môn.

- Đối với giáo án phụ đạo: cho phép soạn máy đối với GV dạy phụ đạo từ năm 2 trở lên của khối đó. Chương trình phụ đạo theo kế hoạch phụ đạo đã thống nhất trong nhóm chuyên môn. Nội dung giáo án ôn tập phải đảm bảo tính phân loại đối tượng học sinh trong lớp dạy.

- Tiết cuối cùng của tuần có ô dành cho tổ trưởng ký duyệt, nhận xét.

- Giáo án phải được ký duyệt trước khi lên lớp: tổ trưởng ký cho các tổ viên, Phó hiệu trưởng ký cho các tổ trưởng. Định kỳ ký giáo án 1 lần/tuần, trước 8h thứ 2 hàng tuần.

* Đối với giáo án soạn trên máy:

- Giáo viên dạy năm đầu tiên: Không được soạn giáo án bằng máy.

- Người soạn giáo án máy phải có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.

- Thực hiện các quy định chung về giáo án như trên và phải đảm bảo đảm thêm các yêu cầu về kỹ thuật tin học như sau:

+ Dung lượng một tiết tối thiểu 2 trang A4

+ In trên 2 mặt giấy (tiết kiệm và hạn chế độ cồng kềnh của giáo án)

+ Cỡ chữ 13-14, phông chữ Times New Roman.

+ Các trang có header (Tên giáo án…………Năm học 2017- 2018), footer (Tên giáo viên……Trường THPT Nam Cao)

+ Căn chỉnh trang một cách khoa học, gọn gàng.

      3. Sổ điểm cá nhân.

- Ghi đầy đủ danh sách học sinh của lớp dạy. Trường hợp học sinh bỏ học dùng bút mực đỏ gạch giữa tên học sinh kéo sang các cột điểm.

- Điểm sai phải được sửa đúng quy chế.

- Các cột điểm (trừ điểm miệng) phải chốt số trên trung bình/ tổng số học sinh để tiện theo dõi chất lượng giảng dạy.

- Kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch phân phối chương trình, tích cực kiểm tra thường xuyên dưới nhiều hình thức, cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử đúng tiến độ.

- Cơ số điểm từng môn theo thống nhất trong nhóm chuyên môn đã duyệt với nhà trường đầu năm.

4. Sổ dự giờ.

- Ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu. Phần nội dung ghi tóm tắt nội dung chính, có nhận xét về nội dung, phương pháp từng hoạt động tương ứng.

- Đánh giá, nhận xét giờ dạy thực hiện theo công văn 945/SGD ĐT-GDTrH ngày 03/8/2015.

- Quy định về số tiết dự giờ tối thiểu: Giáo viên dạy năm đầu: 02 tiết /tuần; giáo viên dạy từ năm thứ 2 trở lên: 01 tiết/tuần.

- Tổ trưởng kiểm tra, ký xác nhận sổ dự giờ 1 lần/tháng vào tuần cuối cùng của tháng.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm các tiết dự giờ thực hiện trong sinh hoạt tổ nhóm. Nội dung nhận xét, rút kinh nghiệm phải được thể hiện trong biên bản họp tổ nhóm.


      5. Sổ họp.

 Ghi chép đầy đủ nội dung các cuộc họp hội đồng triển khai công tác của nhà trường, công tác chuyên môn, công tác công đoàn, họp tổ, nhóm chuyên môn ,…

6. Sổ sinh hoạt tổ nhóm.

- Do tổ trưởng, nhóm trưởng ghi chép. Ghi đầy đủ các thông tin theo quy định của sổ

- Phần nội dung các cuộc họp:  ghi chép rõ ràng, khoa học nội dung theo các đầu mục trong Điều 6 của quy định này.

7. Sổ chủ nhiệm.

Ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của sổ. Các thông tin phải được cập nhật kịp thời theo quy định.

8.  Sổ đầu bài:

Là hồ sơ lưu của nhà trường. Việc thực hiện ghi chép của giáo viên trên sổ đầu bài cũng được đưa vào để đánh giá thực hiện nền nếp của giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm và 01 học sinh (do GVCN chỉ định) chịu trách nhiệm về việc giữ gìn và bảo quản Sổ đầu bài của lớp. BGH nhà trường ký duyệt định kỳ hàng tháng.

* Trách nhiệm của học sinh giữ Sổ đầu bài

- Ghi đầy đủ, sạch đẹp thông tin các cột thứ 1(ngày, tháng), cột 3 (tên môn học)

- Trả sổ đầu bài cuối mỗi buổi học đúng nơi nhà trường quy định. Tuyệt đối không mang về nhà.

- Cập nhật thông tin sau mỗi tiết, nếu thấy GV bộ môn ghi thiếu phải gặp GV bộ môn để cập nhật đầy đủ thông tin các cột theo quy định.

- Bảo quản, giữ gìn sổ đầu bài cẩn thận không để rách, nát, hoặc long rời các trang, không để học sinh sửa nội dung ghi trong sổ.

* Trách nhiệm của giáo viên bộ môn:

- GVBM ghi đầy đủ nội dung các cột 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Cách đánh giá, xếp loại giờ dạy: Đánh giá bằng việc cho điểm: 10 điểm/ 1 tiết học, trong đó:

ND 1- Thuộc bài và làm bài đầy đủ bài cũ:                             2 điểm

ND 2- Tập trung nghe giảng, Tích cực xây dựng bài:    4 điểm

ND 3- Đầy đủ SGK, vở ghi, đồ dùng học tập:               1 điểm

ND 4- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt; đồng phục đầy đủ     1 điểm

ND 5- Đi học đầy đủ, đúng giờ:                                              1 điểm

ND 6- Vệ sinh sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn:                             1 điểm

- Quy định chung về cho điểm.

+ Ở nội dung thực hiện nào thì cho điểm hoặc trừ ở nội dung đó, không trừ bù sang nội dung khác.

+ Cho điểm ở thang 0,5 hoặc 1. VD   giờ đạt 8,5 điểm hoặc đạt 9,0 điểm.

+ Nội dung 1: Kiểm tra 1 học sinh không thuộc bài hoặc không làm đủ bài tập cho về nhà trừ 0,5 điểm; từ 4 học sinh trở lên không thuộc trừ hết 2 điểm.

+ Nội dung 2: Giáo viên căn cứ vào sự tập trung, chú ý nghe giảng, tích cực xây dựng bài, hiệu quả bài dạy .... để cho trong phạm vi 4 điểm.

+ Nội dung 3, 4, 5: cứ 1 học sinh không đủ SGK hoặc vở ghi, đồ dùng học tập hoặc vi phạm trừ  0,5 điểm, từ 2 học sinh trở lên trừ hết

+ Nội dung 6: Vệ sinh không sạch trừ 0,5 điểm; bàn ghế không ngay ngắn trừ 0,5 điểm.

Lưu ý: Những học sinh vi phạm như vô lễ với thầy, cô giáo hoặc gian lận khi kiểm tra hoặc hành vi vi phạm khác tương tự vẫn trừ vào điểm ý thức tổ chức kỷ luật và sẽ trừ tiếp vào điểm thi đua toàn đợt của bản thân học sinh và của lớp.

* Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm:

- Tổng hợp, nhận xét kết quả hàng tuần vào tiết họp Cán bộ lớp (tiết cuối thứ 6 hàng tuần), ký xác nhận.

-  Kiểm tra, nhắc nhở học sinh giữ Sổ đầu bài thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

- Cập nhật thông tin từ sổ đầu bài để nắm bắt tình hình của lớp, kịp thời trao đổi với GV bộ môn và ban giám hiệu những trường hợp bất thường hoặc những vi phạm nghiêm trọng của học sinh trong lớp.

      9. Kế hoạch cá nhân

- Xây dựng trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, bám sát những nhiệm vụ được giao trong năm học.

- Kế hoạch phải chỉ rõ thuận lợi, khó khăn của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được giao; đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho từng mặt công tác được giao; nêu lên các biện pháp thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt được chỉ tiêu đặt ra.

2. Điều 2: Quy định về thực hiện tiết dạy trên lớp.

1. Chuẩn bị bài giảng và các phương tiện hỗ trợ giờ dạy chu đáo tr­ước khi lên lớp.

2. Ra vào lớp đúng giờ: trống 3 tiếng vào lớp, ra lớp sau trống 5 tiếng. Đối với các tiết TD, QP thực hiện ngoài trời có thể kết thúc tiết dạy trước 5 phút để HS thực hiện công tác vệ sinh, nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học sau. Trong tiết dạy TD, QP ngoài trời tuyệt đối không cho học sinh lên khu vực lớp học.

3. Tr­ước mỗi tiết học giáo viên phải thực hiện ổn định tổ chức lớp nghiêm túc trước khi bắt đầu bài giảng: kiểm tra sĩ số, trực nhật, vệ sinh lớp học, sơ đồ chỗ ngồi, trang phục….

4. Kiểm tra miệng đầu giờ (nếu có) không quá 10 phút.

5. Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, không đút tay vào túi quần, không sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc, không sử dụng bia, rượu trước khi lên lớp.

6. Chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong phạm vi tiết dạy của mình. Không để học sinh làm việc riêng, ngủ gục, không ghi chép trong giờ. Nhận xét đánh giá tiết học theo đúng quy định.

7. Trong giờ dạy không đ­ược cho học sinh ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt). Không thi hành kỉ luật học sinh bằng các hình thức gây tổn thương tâm lý, xúc phạm thân thể, nhân phẩm học sinh. Công khai các lỗi vi phạm của học sinh trước lớp trước khi ghi sổ đầu bài.

8. Kết thúc giờ dạy giáo viên giành 3 - 5 phút củng cố và h­ướng dẫn học sinh tự học và chuẩn bị bài ở nhà; nhận xét rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm của lớp trong quá trình thực hiện tiết học trước khi ghi vào sổ đầu bài.

3. Điều 3: Quy định về Kiểm tra, đánh giá.

Kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh: Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

1. Số bài kiểm tra định kỳ theo thống nhất trong nhóm chuyên môn và đã được xét duyệt của Ban giám hiệu.

2. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dẫn chuyên môn đã được tập huấn. Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính phân loại học sinh.

3. Bài kiểm tra phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho học sinh. Đối với các bài kiểm tra định kỳ phải có cả phần cho điểm và phần nhận xét của GV.

4.  Bài kiểm tra thường xuyên trả chậm nhất là sau 1 tuần, bài kiểm tra định kì trả chậm nhất sau 2 tuần.  Riêng đối với môn trong PPCT có tiết trả bài thì thực hiện theo PPCT.

5. Tiết kiểm tra phải có giáo án, cuối giáo án của tiết kiểm tra phải có mục để ghi kết quả bài làm của học sinh, những tồn tại mà đa số học sinh mắc phải. Đối với các môn có tiết trả bài theo PPCT thì những nội dung này thể hiện trong giáo án của tiết trả bài.

6. Học sinh vắng trong tiết kiểm tra thì giáo viên bố trí cho học sinh kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cấy điểm cho học sinh.

7. Cập nhật điểm vào sổ điểm điện tử ít nhất 1 lần/tuần

4. Điều 4: Thực hiện chương trình và TKB

1. Chương trình: Đảm bảo đúng phân phối chương trình bộ môn, chú ý nghiêm túc thực hiện các nội dung giảm tải

2.  TKB: Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy trong thời khóa biểu. Trường hợp dạy thay, đổi giờ phải báo cáo và được sự đồng ý của Ban giám hiệu.

3.  Trường hợp bị chậm chương trình giáo viên tự lên kế hoạch dạy bù, báo cáo Ban giám hiệu nếu được đồng ý mới thực hiện dạy bù.

5. Điều 5: Quy định về Dự giờ, thao giảng

1. Mỗi tổ chuyên môn đăng ký 01 tiết/ tuần dạy dự giờ công khai trên bản tin, luân phiên các môn trong tổ.

2. Mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 1 tiết dạy sử dụng CNTT/ tháng

3. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy trong sinh hoạt tổ, nhóm.

6. Điều 6: Quy định về Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn:

     1. Theo Điều lệ trường trung học sinh hoạt tổ, nhóm thực hiện tối thiểu 2 lần/1 tháng.

     2. Lịch họp tổ, nhóm thống nhất: Chiều thứ 2 của tuần, bắt đầu từ 14h00 sinh hoạt nhóm.

  1. Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt tổ nhóm theo hướng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.              

     4. Tổ trưởng chỉ định tổ viên luân phiên chia sẻ nội dung tự học, tự bồi dưỡng trong sinh hoạt tổ nhóm.

 

 

     5. Nội dung sinh hoạt gồm:

+ Kiểm điểm công tác tuần/ tháng của tổ và việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của mỗi thành viên.

+ Bình xét và xếp loại thi đua trong tháng của các thành viên.

+ Thảo luận kế hoạch, biện pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các công việc của tuần/tháng tới trên cơ sở các công việc cụ thể do nhà trường giao.

+ Thống nhất phương pháp giảng dạy cho những bài, những vấn đề hay, khó; những tiết dạy chuyên đề; nội dung ôn tập, kiểm tra cuối chương, cuối kì; nội dung dạy học tự chọn…

+ Chia sẻ nội dung tự học, tự bồi dưỡng.

+ Góp ý về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo nhà trường và hoạt động của các tổ chức, bộ phận khác.

+ Ký duyệt các loại hồ sơ định kỳ theo quy định.

7. Điều 7: Quy định về kiểm tra thực hiện nền nếp chuyên môn

    1. Ban giám hiệu:

- Kiểm tra đột xuất 1 lần/tuần

- Kiểm tra lịch báo giảng 1 lần/tuần

- Kiểm tra sổ đầu bài 1lần/ tháng

- Kiểm tra cập nhật sổ điểm điện tử 1 lần/ tháng

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân 5 lần/năm học (đầu năm, giữa và cuối học kỳ)

2. Tổ trưởng chuyên môn

- Kiểm tra, ký giáo án 1 lần/tuần

- Kiểm tra sổ Dự giờ 1 lần/tháng

8. Điều 8: Hiệu lực thi hành:

- Quy định này được thực hiện từ năm học 2015-2016 tại trường THPT Nam Cao. Những quy định của nhà trường trước đây về chuyên môn được thay thế bằng Quy định này.

Trên đây là những quy định hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn. Trong những trường hợp cụ thể sẽ có sự bổ sung và hướng dẫn thêm. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Những CB, GV, NV vi phạm Quy định bị thi hành kỷ luật theo quy định hiện hành./.

 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

TRƯỜNG THPT NAM CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 118/QĐ-THPTNC

 

Lý Nhân,  ngày 18 tháng 08  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành các Quy định về chuyên môn

 Năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG  THPT NAM CAO

 

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

- Căn cứ Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế của nhà trường;

Xét đề nghị của Ban chuyên môn Trường THPT Nam Cao.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành các quy định về chuyên môn tại trường THPT Nam Cao năm học 2017-2018.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên trường THPT Nam Cao có trách nhiệm thực hiện các Quy định về chuyên môn năm học 2017-2018 tại nhà trường.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 21/08/2017 và thay thế các Quy định trước đây về chuyên môn tại trường THPT Nam Cao./.

Nơi nhận:                                                                  

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tác giả: THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị