Tin tức/(THPT Nam Cao)/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 03HỌC KỲ II
Sở GD&ĐT Hà Nam                          
Trường THPT Nam Cao THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
        Số 03: Thực hiện từ ngày 11 tháng 02 năm 2019
Thứ T 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 12A 12B 12C 12D 12E 12G
Thứ 2 1 Gương Ngọc Hằng.Đ Yên Trang Diện Huyền Hoa Phương Hoa N.Thủy Tâm Hạnh Nhung T.Thủy L.Anh.S
2 Ngọc Hậu.H Nhung L.Anh.S Gương N.Thủy Tâm Hoa Phấn Huyền Hạnh Yên Phương T.Thủy Hằng.Đ
3 Hằng.Đ Trang Biên Huyền Yên HậuH N.Thủy T.Thủy Bích Tâm Hạnh Ngọc Gương L.Anh.S Nhung
4 Nhung Phương Diện Gương Hoa Trường Bích Hạnh Hằng.Đ Trang T.Thủy L.Anh.S Phấn Ngọc HậuH Huyền N.Thủy
Thứ 3 1 Ngần Tùng YếnT Biên Ngọc Hằng.L Bích L.Anh.S Hoa Trường Tâm T.Thủy Yên L.Anh.L Huệ N.Thủy
2 L.Anh.L YếnT Hoa Hằng.L Ngọc Hảo L.Anh.S Bích T.Thủy Huệ Tâm Phấn Biên Trường N.Thủy
3 Yên L.Anh.L Tùng Hảo YếnT Huệ NThủy(TC) Phấn T.Thủy Hằng.L Hạnh Ngọc Ngần Huyền Bích
4 L.Anh.S Hằng.L Hảo L.Anh.L Yên Hạnh Tâm YếnT N.Thủy Phấn Ngọc Tùng Ngần Bích
5 Tùng Huệ Biên L.Anh.S Hoa Phấn Hằng.L Ngọc YếnT N.Thủy Huyền Bích Trường T.Thủy L.Anh.L
Thứ 4 1 Ngần L.Anh.L Hoa Trang Yến.CD Hảo Bích Tâm Bình.CN L.Anh.S YếnT Biên Hằng.L Tùng Phương Huệ
2 HậuH YếnT Phương Hảo Hoa Gương Yến.CD Tâm(TC) Tùng Trường Biên L.Anh.S Nhung L.Anh.L Bích
3 Huệ YếnT Nhung Tùng Gương Bình.CN Hoa Hảo Trang Tâm L.Anh.S Hằng.L Ngần T.Thủy(TC) NThủy(TC)
4 Phương Trang YếnT Biên Huệ N.Thủy L.Anh.L Bích Hoa Tâm(TC) T.Thủy Bình.CN Gương Ngần Nhung
5 Nhung Biên Tùng YếnT Yến.CD Hằng.L N.Thủy Trang L.Anh.L Bình.CN Huệ T.Thủy Bích Gương Phương HậuH
Thứ 5 1 Nhung Huệ L.Anh.S Diện YếnT Yên Tùng Hạnh Hoa Ngọc TThủy(TC) Hằng.L Huyền Bích Ngần L.Anh.L HậuH
2 HậuH Yên YếnT(TC) Nhung Hoa(TC) Tùng L.Anh.S BìnhCN L.Anh.L Ngọc TThủy(TC) Huệ Phấn Hạnh Hằng.Đ Ngần Bích(TC)
3 L.Anh.L Diện Hằng.L Ngọc Huyền Hạnh L.Anh.S Hảo Bích(TC) Hoa Bình.CN Yên Phấn Nhung T.Thủy(TC) Tùng
4 Ngần YếnT Hoa Ngọc(TC) Hảo Bích(TC) Hằng.L TThủy(TC) Phấn L.Anh.S Hằng.Đ Bình.CN Yên HậuH Huệ L.Anh.L
5 Diện Ngọc Hảo(TC) Huyền HậuH Phấn Hoa L.Anh.S Hằng.Đ YếnT(TC) Hạnh Tùng Bích(TC) L.Anh.L Bình.CN Nhung
Thứ 6 1 Biên Ngọc Gương YếnT(TC) Huệ N.Thủy Hằng.Đ Tùng Yến.CD Phương Yên Hằng.L Huyền HậuH Bích(TC)
2 Ngần(TC) YếnT(TC) Ngọc Yên Diện NThủy(TC) Phương TThủy(TC) Bích(TC) Tùng Tâm(TC) Yến.CD Gương(TC) Huệ(TC) Nhung(TC)
3 Gương(TC) Huệ(TC) Hậu.H Diện Yên Hảo(TC) Bích(TC) Trang Phấn(TC) L.Anh.L Tùng Hằng.L Nhung(TC) BìnhCN
4 Nhung(TC) Ngọc Yên L.Anh.L Trường Phấn NThủy(TC) Hảo Bình.CN L.Anh.S Hằng.Đ Tâm(TC) Bích(TC) Ngần(TC) Tùng
5 L.Anh.S Hằng.Đ YếnT(TC) Nhung(TC) Gương(TC) Hằng.L Tùng Hảo(TC) Ngọc(TC) Trang NThủy(TC) TThủy(TC) Phấn Bình.CN Ngần(TC) Yến.CD
Thứ 7 1 Yên Ngọc(TC) Gương Diện Hảo(TC) Bình.CN N.Thủy Hoa(TC) L.Anh.S YếnT(TC) Huệ(TC) Tâm Phấn(TC) Hằng.Đ Biên
2 Diện YếnT(TC) Hằng.L Gương(TC) Trang Huệ(TC) NThủy(TC) T.Thủy Bình.CN Hoa(TC) Yên Tâm(TC) Ngọc(TC) L.Anh.S Ngần(TC) Hằng.Đ
3 Ngần(TC) Ngọc(TC) Yên Hảo(TC) YếnT(TC) Diện L.Anh.S Hoa(TC) T.Thủy L.Anh.L Bình.CN NThủy(TC) Phấn(TC) Huyền Gương(TC) Biên
4 Gương Yên Diện Trang L.Anh.S Phấn(TC) Tâm(TC) Bình.CN Ngọc(TC) Phương T.Thủy(TC) Biên Ngần(TC) HậuH NThủy(TC)
5 Gương Diện Hoa(TC) Phương Hằng.L BìnhCN Hảo(TC) Trang L.Anh.L Tâm T.Thủy Ngọc L.Anh.S Huyền N.Thủy
6 Biên Hậu.H Trang Diện Gương Yến.CD Quân Mạnh Hằng.Đ Phương     HIỆU TRƯỞNG
Ghi chú: Thứ 2 chào cờ đầu buổi học. Thứ 7:  Tiết cuối sinh hoạt lớp.                      
    Thứ 6: Tiết 1 hop liên tịch, Tiết 3 họp GVCN K11, 12, Tiết 4 họp GVCN khối 10. Sau tiết cuối GVCN họp cán bộ lớp.            
Tác giả: Trường THPT Nam Cao
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2018-2019

Công khai năm học 2017 - 2018

Công khai năm học 2017 - 2018

Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy

Đôi bạn cùng xóm, bén hơi nhau đến mức có bầu 6 tháng mới biết. Sau cơi trầu đi lại, nhà vợ cứ khăng khăng vào giấy khai sinh thứ ba để buộc con rể mắc tội giao cấu với trẻ em.

Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc

Gần nửa tháng nay, thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận xôn xao việc cháu Nguyễn Chí Tú (11 tuổi) bị đứt rời ba ngón tay vì pin của chiếc xe đồ chơi Trung Quốc phát nổ.
Xem thêm...
Website Đơn vị