Bạn cần biết

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN

 

Biểu mẫu 12

 

 

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017

của Bộ giáo dục và Đào tạo)

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của trường trung học phổ thông

 

 

Năm học: 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

Chuẩn nghề nghiệp

 

nghề nghiệp

 

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới

Hạng

Hạng 

Hạng 

Xuất

Khá

Trung

Kém

 

TC

III

II

I

Sắc

 

bình

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ

44

 

4

38

 

 

2

39

 

 

18

19

 

 

 

quản lý và nhân viên

 

I

Giáo viên

37

 

3

34

 

 

 

37

 

 

18

19

 

 

 

Trong đó số giáo viên bộ môn

 

1

Toán

6

 

1

5

 

 

 

6

 

 

2

4

 

 

 

2

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

2

2

 

 

 

3

hóa

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

1

2

 

 

 

4

Văn

5

 

 

5

 

 

 

5

 

 

4

1

 

 

 

5

Sử

2

 

1

1

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

6

Địa lý

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

7

Sinh học

3

 

1

2

 

 

 

3

 

 

1

2

 

 

 

8

Tiếng Anh

4

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

9

Công nghệ

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

10

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

11

GDQP

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

12

GDCD

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

1

1

 

 

 

13

Tin

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

5

 

 

3

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

người khuyết tật

 

8

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên bảo vệ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải tệp đính kèm

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 15

Tổng lượng truy cập: 284210