Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai năm học 2019 - 2020
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN
Biểu mẫu 12
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông

Năm học 2019 - 2020


STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh  Chuẩn nghề nghiệp
nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới  Hạng   Hạng   Hạng   Tốt Khá Đạt
TC III II I      
  Tổng số giáo viên, cán bộ  44   5 37     2 39     9 28  
quản lý và nhân viên
I Giáo viên 37   4 33       37     9 28  
Trong đó số giáo viên bộ môn
1 Toán  6   1 5       6     3 3  
2 4     4       4     1 3  
3 Hóa 3     3       3     0 3  
4 Văn 5     5       5     2 3  
5 Sử 2   1 1       2     2    
6 Địa lý 2     2       2     0 2  
7 Sinh học 3   1 2       3     0 3  
8 Tiếng Anh 4   1 3       4     0 4  
9 Công nghệ 2     2       2     0 2  
10 Thể dục 2     2       2     1 1  
11 GDQP 1     1       1     0 1  
12 GDCD 2     2       2     0 2  
13 Tin 1     1       1       1  
II Cán bộ quản lý 2   1 1       2          
1 Hiệu trưởng 1     1       1         1
2 Phó hiệu trưởng 1   1         1     1    
III Nhân viên 5     3     2            
1 Nhân viên văn thư                          
2 Nhân viên kế toán 1     1                  
3 Thủ quỹ                          
4 Nhân viên y tế                          
5 Nhân viên thư viện 1     1                  
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1     1                  
7 Nhân viên hỗ trợ giáo dục                           
người khuyết tật
8 Nhân viên công nghệ thông tin                          
9 Nhân viên bảo vệ 2           2            

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 12

Tổng lượng truy cập: 284207