Bạn cần biết

Báo cáo công khai năm học 2019 - 2020 (mới)

Báo cáo công khai theo Thông tư 36

Biểu mẫu công khai năm học 2019 - 2020

Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biểu mẫu công khai năm học 2019 - 2020

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo)

Báo cáo 3 công khai năm học 2018- 2019

3 công khai năm học 2018- 2019

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học phổ thông

Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo

Công khai về tài chính

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 22/QĐ-SGD ĐT ngày 30/01/2018c ủa Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam)

Báo cáo 3 công khai năm học 2017- 2018

Biểu mẫu theo Thông tư 09

Biểu mẫu 3 công khai

Công khai tài chính, công khai về CSVC, Công khai chất lượng giáo dục

Công khai tài chính

Công khai tài chính năm 2015

Các biểu mẫu 3 công khai

Biểu mẫu 05 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Công khai tài chính 2015- Biểu 03

Công khai tài chính 2015

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 55

Tổng lượng truy cập: 275605