Các thủ tục hành chính

Hướng dẫn kiểm tra khảo sát chất lượng học kì I năm học 2018 - 2019

1.     Lịch khảo sát:

·        Khảo sát chung:

Thứ/Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho học sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi

Thứ Tư

26/12/2018

 

 

Sáng

Toán 12

90 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

6 giờ 45

Tiếng Anh 12

60 phút

9 giờ 10

9 giờ 15

Chiều

 

Toán 10

Toán 11

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

13 giờ 00

 

Tiếng Anh 10

Tiếng Anh 11

60 phút

15 giờ 25

15 giờ 30

Thứ Năm

27/12/2018

Sáng

Ngữ Văn 12

120 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

6 giờ 45

Chiều

Ngữ văn 10 - Ngữ văn 11

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

13 giờ 00

 

 

 

Thứ Sáu

28/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

Sáng

Tổ hợp

 

Vật lí 10

Lịch sử 11

50 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

6 giờ 45

Hoá học 10

Địa lí 11

50 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

Sinh học 10

GDCD 11

50 phút

9 giờ 40

9 giờ 45

Chiều

 

Tổ hợp

 

Lịch sử 10

Vật lí 11

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

13 giờ 00

 

Địa lí 10

Hóa học 11

50 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

GDCD 10

Sinh học 11

50 phút

16 giờ 00

16 giờ 05

Thứ Bẩy

29/12/2018

Sáng

Tổ hợp

KHTN

Vật lí 12

50 phút

7 giờ 10

7 giờ 15

6 giờ 45

 

 

 


13 giờ 00

 

Hoá học 12

50 phút

8 giờ 25

8 giờ 30

Sinh học 12

50 phút

9 giờ 40

9 giờ 45

Chiều

Tổ hợp

KHXH

Lịch sử 12

50 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

Địa lí 12

50 phút

14 giờ 45

14 giờ 50

GDCD 12

50 phút

16 giờ 00

16 giờ 05

·        Khảo sát kĩ năng Nói – môn tiếng Anh khối 10:

Thứ/Ngày

Buổi

Môn

Giờ thí sinh có mặt tại phòng thi

Thứ Bẩy

29/12/2018

 

Sáng

Khảo sát kĩ năng Nói 10

6 giờ 45

Chiều

 

Khảo sát kĩ năng Nói 10

13 giờ 00

 

data/4814989608491053643/thongbao/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20KH%E1%BA%A2O%20S%C3%81T%20H%E1%BB%8CC%20K%E1%BB%B2%20I%20N%C4%82M%20H%E1%BB%8CC%202018-2019.doc

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 42

Tổng lượng truy cập: 282179