Tin tức : THI ĐUA KHEN THƯỞNG/

Tổng kết thi giáo viên giỏi THPT tỉnh Hà Nam năm học 2009-2010

Thực hiện Chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề năm học là "Năm đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch năm học 2009-2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo; ngay từ đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và triển khai thi giáo viên dạy giỏi cấp cụm trường và cấp tỉnh 5 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh học.               Mục đích của đợt thi giáo viên dạy giỏi lần này là thông qua kỳ nhằm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại trong giờ học; từ đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học trong giáo viên, học sinh, các đơn vị trường học và trong toàn ngành. Tạo điều kiện để giáo viên được dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng nghiệp. Nhân rộng phong trào thi giáo viên dạy giỏi, tạo động lực để nhiều giáo viên phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp. Lựa chọn được những giáo viên xứng đáng để công nhận giáo viên dạy giỏi, biểu dương trong toàn ngành. Lấy giáo viên dạy giỏi làm nòng cốt để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ nhóm chuyên môn.             Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện những ưu điểm, những sáng kiến kinh nghiệm để phổ biến, đồng thời đánh gia đúng mức những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để điều chỉnh cách dạy và cách học đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.             Để thực hiện mục tiêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cuộc thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông theo đúng kế hoạch.             Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần này có nhiều đổi mới:             - Cuộc thi tổ chức làm 2 vòng: vòng 1 tổ chức tại 3 đơn vị cụm huyện, thành phố với 20 trường THPT công lập và 123 giáo viên tham gia: cụm Thanh Liêm, Phủ Lý tổ chức tại trường THPT A Thanh Liêm, cụm Duy Tiên, Kim Bảng tổ chức tại trường THPT A Duy Tiên, cụm Lý Nhân, Bình Lục tổ chức tại trường THPT Bắc Lý. Những giáo viên đạt kết quả giờ dạy giỏi tại các cụm thi được các cụm lựa chọn theo quy định của Sở tham dự thi vòng 2 cấp tỉnh: môn Ngữ văn, Toán: 3 giáo viên/môn; các môn cọn lại: 2 giáo viên/môn. Sau kỳ thi vòng 1, có 65/123 giáo viên dự thi đạt giờ dạy xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 52,85%, 61 giáo viên đạt giờ dạy xếp loại khá, chiếm tỷ kệ 47,15%, không có giờ dạy đạt yêu cầu. Thống kê theo đơn vị cụm: Cụm Thanh Liêm, Phủ Lý có 20/30 giáo viên dự thi đạt giờ dạy xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 66,67%, cụm Duy Tiên, Kim Bảng có 23/46 giáo viên dự thi đạt giờ dạy xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 50%, cụm Lý Nhân, Bình Lục có 22/47 giáo viên dự thi đạt giờ dạy xếp loại giỏi chiếm tỷ lệ 46,81%. Giáo viên đạt giờ dạy giỏi cụm được cử tham dự thi cấp tỉnh vòng 2: 36/65 giáo viên, chiếm tỷ lệ 55,38%. Trường THPT Lý Nhân được lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh vòng 2.             Thực hiện cuộc vận đồng "Hai không" của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi lần này không xếp loại thi đua các đơn vị mà chủ yếu tập trung đánh giá thực chất trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; ý thức và hiệu quả của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và chủ trường chống hiện tượng đọc chép là chủ yếu trong giáo dục trung học; gắn việc đánh giá giáo viên với thực tiễn giảng dạy tại địa phương, đơn vị. Không chỉ đánh giá giờ dạy đơn thuần mà còn đánh giá khả năng tiếp thu và ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại, khả năng sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.             Lãnh đạo các nhà trường, giáo viên được phân công dự thi coi việc tham dự kỳ thi giáo viên dạy giỏi vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là điều kiện để khẳng định khả năng cá nhân, phong trào của đơn vị nên đã có nhiều cố gắng đầu tư thời gian, kinh phí, công sức, trao đổi, thảo luận, xây dựng giáo án, chuẩn bị chu đáo đồ dùng, thiết bị dạy học để phấn đấu tiết dạy có chất lượng.             Các đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi cấp cụm và đặc biệt là trường THPT Lý Nhân, đơn vị đăng cai tổ chức kỳ thi cấp tỉnh vòng 2 đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, phối hợp tốt giữa Sở - Trường và các đơn vị đã góp phần làm nên thành công tốt đẹp của kỳ thi.             Cuộc thi đã thật sự đã trở thành phong trào "hội giảng - hội học"; kích thích các nhà trường và giáo viên tập trung vào các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng chuyển từ lối dạy truyền thụ kiến thức một chiều sang dạy học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại, sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học và phòng học bộ môn; đổi mới kiểm tra đánh giá trong mối quan hệ thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học các bộ môn.             Những ưu điểm, tồn tại của từng tiết dạy đã trở thành nội dung trao đổi sôi nổi, hào hứng, được phân tích, rút kinh nghiệm kịp thời trong sinh hoạt chuyên môn của các đơn vị. Từ đó góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học. Một số đơn vị cố gắng tạo điều kiện để giáo viên đi dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy, coi đó là một trong những cách bồi dưỡng giáo viên gắn với thực tiễn giảng dạy, điển hình là trường THPT C Kim Bảng.             Thông qua hoạt động thi giáo viên dạy giỏi, các trường học và Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát hiện và đánh giá cao những sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy; kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa chính xác, khả năng vận dụng máy móc những vấn đề lý luận dạy học trong thực tiễn giảng dạy, thống nhất những vấn đề chung mang tính định hướng của từng môn học.             Với những cố gắng của các đơn vị, đặc biệt của các giáo viên tham dự thi giáo viên giỏi các cấp năm học 2009-2010, kỳ thi giáo viên giỏi THPT cấp tỉnh đã đạt được những kết quả tốt đẹp. 36 giáo viên dự thi, có 35 bài thi tự luận đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 97,22%, 1 giờ đạt loại khá; 25 giờ dạy của giáo viên đạt giờ dạy giỏi chiếm tỷ lệ 69,44%, 11 giờ đạt loại khá, không có giờ dạy trung bình.             Ban tổ chức cuộc thi ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị có nhiều cố găng, đó là các trường có nhiều giáo viên được chọn tham dự thi vòng 2: THPT A Kim Bảng, THPT Lý Nhân, THPT chuyên Biên Hòa, THPT C Bình Lục, THPT C Bắc Lý, THPT B Phủ Lý. Những đơn vị có nhiều giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: THPT A Kim Bảng (4/4 GV); THPT chuyên Biên Hòa (3/3 GV).             Tuy nhiên, qua cuộc thi, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại sau:             Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học của một số giáo viên chưa sâu sắc. Khả năng vận dụng quan điểm đổi mới còn hạn chế. Vẫn còn một số tiết dạy mang tính truyền thụ xuôi chiều, thầy làm việc là chủ yếu, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, đổi mới phương pháp dạy học máy móc, mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Tính trọng tâm, trọng điểm bài dạy chưa thể hiện rõ, bài giảng còn dàn trải, chưa khắc sâu được kiến thức cho học sinh; câu hỏi giúp học sinh tìm hiểu bài chưa chuẩn bị tốt, chưa có tính hệ thống. Phương pháp bộ môn chưa được quan tâm đúng mức. Khả năng sử dụng thiết bị dạy học, hướng dẫn học sinh thực hành đôi khi chưa thành thạo. Liên hệ thực tế, gắn nhà trường với cuộc sống trong nhiều tiết dạy chưa tốt hoặc máy móc, cứng nhắc, chưa tạo hiệu quả giáo dục cao.             Một số đơn vị, giáo viên chưa thấy hết được vai trò và tác dụng của việc sử dụng công nghệ thông tin, nên sử dụng mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu quả thiết thực và tạo hứng thú cho học sinh, mặc dù các trường đều đã được trang bị các thiết bị đó. Ngược lại, có giáo viên do quá tập trung vào vấn đề sử dụng công nghệ, soạn giáo án trên máy vi tính nên phụ thuộc vào thiết bị, giờ dạy của giáo viên trở nên nặng nề, thiếu chủ động, hạn chế đến khả năng tiếp thu bài của học sinh.              Từ kết quả của cuộc thi, phòng Giáo dục trung học sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu chỉ đạo hoạt động chuyên môn, tăng cường  lãnh đạo các đơn vị trường học tiếp tục chỉ đạo các tổ bộ môn rút kinh nghiệm, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo hướng thực chất, tập trung vào những vấn đề cụ thể của môn học, cập nhật công tác chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở, tích cực và khuyến khích đổi mới phương pháp dạy học.           Kỳ thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông tỉnh Hà Nam năm học 2009-2010 đã thành công tốt đẹp. Kết quả trong file đính kèm.

Admin

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 48

Tổng lượng truy cập: 284243