Tin tức : ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC/

Về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Nam việc quản lý dạy thêm, học thêm đã đạt được một số kết quả. Song nhìn chung việc quán triệt và thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm vẫn chưa đạt được yêu cầu đề ra. Để quản lý việc dạy thêm, học thêm theo đúng tinh thần của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, UBND tỉnh Hà Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo đối với toàn ngành. Xin xem chi tiết các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy thêm, học thêm tại đường link sau:   Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Về dạy thêm, học thêm. Công văn số 1837/GDĐT-GDTH; 1820/GDĐT-GDTrH về Quản lý dạy thêm, học thêm đối với GD Tiểu học, GDTrH, GDTX

Admin

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 10

Tổng lượng truy cập: 282100