tin tức-sự kiện

THÔNG BÁO VỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Quy chế Tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Sở giáo dục thông báo môn thi và thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2013-2014 như sau:

I. TuyÓn sinh líp 10 Chuyªn.

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

2. Môn thi, thời gian làm bài thi

a. Môn thi

- Thi viết 03 môn chung: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn thi chuyên do thí sinh đăng ký dự thi.

- Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi các môn chung tính hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

b. Thời gian làm bài thi

- Thời gian làm bài các môn chung: Toán, Ngữ văn là 120 phút/môn, Tiếng Anh là 60 phút

- Thời gian làm bài thi chuyên là 150 phút.

3. Ngày thi: Ngày 25,26,27/6/2013

Lưu ý: Thí sinh thi vào THPT Chuyên được xét tuyển vào trường THPT không chuyên theo nguyện vọng đăng ký ( nếu thí sinh đó không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên; điểm xét tuyển như thí sinh chỉ dự thi vào cùng trường THPT không chuyên)

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

1. Phương thức tuyển sinh:Thi tuyển

2. Môn thi, thời gian làm bài thi

a. Môn thi

- Thi viết 03 môn : Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh ( cùng đề thi với các môn chung thi vào THPT Chuyên).

- Hệ số điểm bài thi: Toán , Ngữ văn tính hệ số 2; Tiếng Anh tính hệ số 1.

b. Thời gian làm bài thi

Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn, Tiếng Anh: 60 phút.

Ngày thi: Ngày 25,26/6/2013 ( Cùng ngày thi 3 môn chung vào THPT Chuyên)

Thông tin chi tiết về kỳ thi: Sở GD&ĐT sẽ có thông báo sau.

Tác giả: Nguồn tin từ Sở

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường