tin tức-sự kiện

Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Hà Nam ký kết giao ước thi đua

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và công văn số 01/HĐTĐKT ngày 27/02/2013 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà Nam về việc chuẩn bị hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2013 của các khối thi đua; hôm nay, ngày 12/3/2013 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị "Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2013", nhằm mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị của Khối, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Hồng Nga, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu lãnh đạo, chuyên viên phụ trách thi đua của 6 đơn vị trong khối, ngoài ra còn có các phóng viên báo, đài của tỉnh đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị.

Tác giả: ST

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường