giới thiệu

Trường THPT Nguyễn Khuyến thành lập từ 01/11/2010 trường được xây dựng trên địa bàn xã Tiêu Động,  huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Trong những năm qua, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng cao.  Hiện nay nhà trường là một trường có chất lượng giáo dục toàn diện cao của tỉnh Hà Nam,  đặc biệt là  chất lượng học sinh giỏi và chất lượng thi trung học phổ thông Quốc gia.

Từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019, nhà trường đã có 5 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, được tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nam.

Tổng diện tích của nhà trường là 25.522m2, đạt bình quân 17,5 m2/HS. Nhà trường có khối phòng học văn hóa gồm 21 phòng học kiên cố cao tầng, có 07 phòng học bộ môn và 08 phòng chức năng.  Phòng học văn hóa của học sinh  đảm bảo các tiêu chuẩn. Trang thiết bị nhà trường được đầu tư đồng bộ hiện đại đảm bảo đáp ứng tốt cho công tác dạy, học và thực hiện các hoạt động giáo dục.


Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường