Năm học:  
Kỳ:  
Mã học sinh:  
Mã xác nhận:  
Đổi mã khác
 
Bài giảng: Mây được hình thành như thế nào?
Học sinh tập bài võ cổ truyền dân tộc
Lễ khai giảng