tin tức-sự kiện

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo TT22/BGD ĐT

Tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo TT22/BGD ĐT

Thực hiện công văn số 75/PGDDT-KH ngày 14/2/2017 của PGD- ĐT thành phố về việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo TT22/BGD ĐT cho CBQL và giáo viên tiểu học, trường TH Quang Trung đã nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch tại đơn vị vào 2 ngày 26, 27/2/2017 và đã thu được kết quả tốt đẹp.

* BGH trường TH Quang Trung đã chuẩn bị đầy đủ, chu đáo CSVC, các điều kiện cho lớp tập huấn đạt được kết quả tốt nhất.

* Thành phần tham dự tập huấn:

- Báo cáo viên: 5 đ/c (tham gia đầy đủ)

- Cán bộ giáo viên tham gia tập huấn: Tổng số:18/18 = 100%

* Nội dung tập huấn: Các đ/c báo cáo viên đã triển khai, hướng dẫn đầy đủ các nội dung chương trình tập huấn do phòng GD&ĐT Thành phố và nhà trường đã xây dựng.

* Tinh thần học tập: Hầu hết các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao: Tự giác, tích cực thực hiện nghiêm túc yêu cầu của lớp học, đảm bảo tốt giờ giấc các buổi tập huấn, lớp học chia sẻ một cách cởi mở, tự nhiên và đạt kết quả tốt.

* Kết quả cụ thể:

- Lớp học đã hoàn thành tốt chương trình tập huấn theo kế hoạch PGD và nhà trường đã xây dựng.

- 100% cán bộ giáo viên tham gia tập huấn đã biết rõ ràng, đầy đủ và thực hành biên soạn được các câu hỏi, bài tập 4 mức độ và đề kiểm tra định kì dựa trên chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.

Năm học 2016 - 2017, TH Quang Trung sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mình..%

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Tác giả: thquangtrung

Xem thêm

Bài giảng: Mây được hình thành như thế nào?
Học sinh tập bài võ cổ truyền dân tộc
Lễ khai giảng