Tổ chức

  • Lãnh đạo nhà trường

  • Địa chỉ: Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam
  • Email: thquangtrung@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0943570368
TT Thông tin
1
Họ tên: Hồ Thị Hay Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: hothihay1972@gmail.com
Điện thoại: 0943570368
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh Không có ảnh
Vị trí: Hiệu phó
Email: kimoanhquangtrung@gmail.com
Điện thoại: 0915558638
Bài giảng: Mây được hình thành như thế nào?
Học sinh tập bài võ cổ truyền dân tộc
Lễ khai giảng