tin tức-sự kiện

Thi tổng phụ trách đội giỏi

    Trong hội thi Tổng phụ trách giỏi cấp huyện năm học 2015- 2016, nhà trường cử 01 giáo viên tham dự, đó là cô Hà Thị Nhâm. Hội thi diễn ra trong 02 ngày, có tổng cộng 18 giáo viên Tổng phụ trách Đội- đại diện cho 18 trường tiểu học về tham gia hội thi. Hội thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đây là dịp để các đồng chí Tổng phụ trách trình diễn tài năng của mình về công tác đội trong trường tiểu học, cũng là dịp để các cô học hỏi, trao đổi nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội trong mỗi nhà trường.

Tác giả: Xuân Tú

Xem thêm

Thi tổng phụ trách giỏi
Văn nghệ chào mừng 20- 11
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường