Thi tổng phụ trách giỏi
Văn nghệ chào mừng 20- 11
Ngày hội khai trường
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
05/BC- VNEN
Báo cáo thực hiện mô hình trường Việt Nam mới... Chi tiết
2016-11-11
01/KH- SHCM
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường.... Chi tiết
2016-10-18
01/BC- DV
Báo cáo công tác dân vận... Chi tiết
2016-10-12
08/QĐ- HT
Quy chế hoạt động nhà trường năm học 2016- 201... Chi tiết
2016-10-05
01/ KH- TH
Kế hoạch năm học 2016- 2017... Chi tiết
2016-10-03
Kế hoạch công tác đội
Kế hoạch đội năm học 2016- 2017... Chi tiết
2016-09-22
Kế hoạch kiểm tra nội bộ
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016- 2017... Chi tiết
2016-09-19
06/KH-TrTH
Kế hoạch tổ chức Sân chơi trí tuệ của nhà tr... Chi tiết
2016-01-28
05/KH - TrTH
PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ... Chi tiết
2015-10-15
04 /KH – TrTH
PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN SƠ... Chi tiết
2015-10-05
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07