Thông báo

KẾT QUẢ CUỘC THI QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 – 201 7

KẾT QUẢ CUỘC THI QUA INTERNET CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 201 7

1. Môn Tiếng Anh:

- Khối 3 : 4 em đạt giải trong đó có 1 giải Nhì; 1 giải Ba, 2 giải khuyến khích

- Khối 4 : 3 em đạt giải trong đó có 2  giải Ba, 1 giải khuyến khích                                - Khối 5   : 3 em đạt giải trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì; 1 giải Ba,

Em Trần Khánh Hòa học sinh lớp 5C đạt 1900 điểm.

Nhà trường tuyển chọn được 6 em tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố tháng 1/2017.
2. Toán tiếng Việt: có 55/101 em đạt giải

- Khối 1: có 2 em đạt giải trong đó có 2 giải Khuyến khích.

- Khối 2: có 12 em đạt giải trong đó có 4 giải nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

- Khối 3 : có 15 em đạt giải trong đó có 3 giải nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba, 7 giải Khuyến khích.

- Khối 4  : có 3 em đạt giải Khuyến khích.

-Khối 5   : có 23 em đạt giải trong đó có 4 giải nhất, 12 giải Nhì, 5 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

3. Toán Tiếng Anh: có 21/27 em đạt giải

- Khối 2: có 5 em đạt giải trong đó có 2 giải nhất, 1 giải Nhì,  2 giải Khuyến khích.

- Khối 3 : có 3 em đạt giải trong đó có 2 giải Nhì, 1 giải Ba.

- Khối 4  : có 3 em đạt giải trong đó có 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

- Khối 5   : có 10 em đạt giải trong đó có 8 giải nhất, 2 giải Nhì.

Nhà trường tuyển chọn  những em đạt giải cao tham gia cuộc thi giải Toán qua mạng  cấp thành phố.

Xem thêm...
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai năm học 2019-2020

Các biểu mẫu ba công khai

BA CÔNG KHAI- NĂM HỌC 2018-2019

Công khai biểu 06 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CUỐI NĂM

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018
Xem thêm...