Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/THCS/
báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016

báo cáo cuối năm

Tác giả: Trường THCS Châu Sơn
http://hanam.edu.vn/data/11571302344316640793/tintuc/files/05.2016/BC TONG KET NAM H%E1%BB%8CC 2015-2016 (1).doc
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai năm học 2019-2020

Các biểu mẫu ba công khai

BA CÔNG KHAI- NĂM HỌC 2018-2019

Công khai biểu 06 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CUỐI NĂM

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018
Xem thêm...