• Địa chỉ: Phủ Lý- Hà Nam
  • Email: ththanhchau@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 0351
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: ththanhchau@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0946225099
2
Họ tên: Quyền Thị Thu Hương
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: ththanhchau@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0351
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai năm học 2019-2020

Các biểu mẫu ba công khai

BA CÔNG KHAI- NĂM HỌC 2018-2019

Công khai biểu 06 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CUỐI NĂM

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018
Xem thêm...