Điểm báo

CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HẢI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017 – 2018

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

25/25

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

-

1

Phòng học kiên cố

25

1,93

2

Phòng học bán kiên cố

-

3

Phòng học tạm

-

4

Phòng học nhờ

-

III

Số điểm trường

01

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

9642

14,9

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

3238

5,0

VI

Tổng diện tích các phòng

1675

1

Diện tích phòng học (m2)

1250

2

Diện tích phòng họp (m2)

125

3

Diện tích phòng âm nhạc (m2)

100

4

Diện tích thư viện (m2)

50

5

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

6

Diện tích phòng tiếng Anh (….)(m2)

150

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

25

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

5

1

2

Khối lớp 2

5

1

3

Khối lớp 3

5

1

4

Khối lớp 4

5

1

5

Khối lớp 5

5

1

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

17

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

2

Cát xét

6

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

3

5

Thiết bị phòng tiếng Anh

3

…..

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

2

0,2

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

1

XVII

Kết nối internet (ADSL)

1

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

1

XIX

Tường rào xây

1

Thanh Hải, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Hiệu trưởng

Nhữ Thị Hồng Mận

Tác giả:

Xem thêm

BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN