tin tức-sự kiện

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ

Cán bộ,GV,CNV trường tiểu học Thanh Hải năm học 2014-2015

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

Nhữ Thị Hồng Mận

Hiệu trưởng

ĐHSP tiểu học

Hiệu trưởng

2

Phạm Thị Nhượng

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

3

Hoàng Văn Quang

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

4

Nhữ Thị Hương

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

5

Nguyễn Thị Nguyệt

Văn phòng

Sơ cấp

Văn phòng

6

Bùi Thị Hải

Kế toán

TC kế toán

Kế toán

7

Trịnh Thị Lan Anh

Thư viện,TB

TC kế toán

Thư viện, Thiết bị

HĐHC

8

Đinh Thị Phương

Thủ quỹ

TC kế toán

Thủ quỹ, y tế học đường

9

Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1A

10

Vũ Thị Lệ

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1B

11

Nguyễn Thị Mỹ Hà

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1C

12

Phạm Thị Minh Hiến

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1D

13

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1E

GVHĐ

14

Đinh Thị Sinh

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1G

15

Lê Thị Thuý Hà

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2A

16

Đỗ Thị Nga

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2B

17

Dương Thị Oanh

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 2C

GVHĐ

18

Đỗ Thị Thuỷ

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2D

19

Trương Thị Lành

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2E

20

Đinh Thị Thu Huyền

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3A

GVHĐ

21

Phạm Thị Lý

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3C

22

Phạm Thị Thu Hà

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3D

23

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 4A

24

Đinh Thanh Hiền

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 4B

GVHĐ

25

Phạm Thị Thuỷ

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 4C

26

Trịnh Thị Hoà

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 4D

GVHĐ

27

Lương Thị Huệ

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 4E

GVHĐ

28

Tô Thị Vịnh

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5A

29

Trương Thị Thương

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5B

30

Lê Thị Ngân

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5C

31

Đinh Thị Hường

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5D

32

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5E

GVHĐ

33

Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo viên

ĐHSP Âm nhạc

Dạy hát nhạc

34

Bùi Thị Hiền

Giáo viên

THSP Âm nhạc

Dạy hát nhạc +TPT

35

Đinh Thị Trà Giang

Giáo viên

THSP Mỹ thuật

Dạy Mỹ Thuật

36

Bùi Văn Huy

Giáo viên

ĐHSPTDTT

Dạy TD

GVHĐ

37

Nguyễn Thị Liêm

Giáo viên

CĐ thể chất

Dạy TD

GVHĐ

38

Vũ Thị Huế

Giáo viên

ĐHSP Tiếng Anh

Dạy TA Lớp 3,4,5

39

Đinh Thị Nam Vân

Giáo viên

ĐHSP Tiếng Anh

Dạy TA Lớp 3,4,5

40

Nguyễn Hoài Anh

Giáo viên

ĐHSP Tiếng Anh

Dạy TA Lớp 3,4,5

GVHĐ

41

Phạm Thị Thảo

Giáo viên

ĐHCNTT

Dạy lớp 4,5

GVHĐ

Thanh Hải, ngày 10 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: ththanhhai

Xem thêm

BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN