tin tức-sự kiện

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vũ Thị Thương

Phạm Lien Dung

Đinh Thị Thùy Dương

Phạm Thị Linh

Vủ Mai Anh

Trịnh Thi Nhàn

Nguyễn Thị Phương Anh

Vũ Thị Thủy Tiên

Nguyễn Thị Quỳnh

Đào Hoàng Đảm

Doãn Thiên Hi

Đinh Thành Công

Liên đội trưởng

Liên đội phó

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

Uỷ viên

5C

5B

5C

4A

4C

5D

5B

5D

4A

5E

5A

5D

DANH SÁCH CHI ĐỘI TRƯỞNG

STT

Họ và tên

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Doãn Thiên Hy

Bùi Tuấn Anh

Vũ Thị Thương

Trịnh Thị Nhàn

Đinh Thị Vân Anh

Trịnh Cẩm Ly

Nguyễn Thị Hồng

Trịnh Thu Hải

Phạm Văn Việt

Phạm Văn Dương

5A

5B

5C

5D

5E

4A

4B

4C

4D

4E

DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ

STT

Họ và tên

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Phạm Thu Nga

Hoàng Ngọc Dung

Đinh Thị Mỹ Ân

Đinh Phương Trang

Đinh Thị Hà Trang

Nguyễn Thị Hằng

Vũ Thị Vân Anh

Vũ Thị Linh Chi

Bùi Ngọc Châm

Đinh Ngọc Anh

Phạm Trung Tín

Nhữ Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Vân Anh

Phạm Văn Phú

Nhữ Hoàng Giang

Đỗ Linh Chi

Vũ Thị Mai Anh

Nhữ Thị Ngọc ánh

Nhữ Trần Phương Dung

Trần Thế Anh

Trương Thị Kiều Diễm

Đinh Công Thanh

Đinh Quốc Anh

Trần Thị Thương

Phạm Ngọc Mai

4A

4A

4C

4C

4B

4B

4C

4C

4D

4D

5A

5A

5B

5B

5C

5C

5C

5C

5C

5D

5D

5E

4E

4E

5E

DANH SÁCH PHỤ TRÁCH CHÙM SAO

STT

Họ và tên

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đỗ Linh Chi

Trịnh Thị Nhàn

Đỗ Thị Thư

Phạm Văn Phú

Phạm Thị Anh

Trịnh Thị Nhung

Đinh Thị Hường

Nguyễn Văn Huân

Nguyễn Thị Lụa

Đinh Thị Thu Thanh

Đỗ Trần Nam

Trịnh Vân Anh

Nhữ Thị Thơm

Nguyễn Thị Hằng

Nhữ Hoàng Giang

5C

5D

5C

5B

5B

5A

5A

4A

5A

4E

4C

4C

4A

4B

5E

DANH SÁCH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

STT

Họ và tên

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Đinh Thị Thùy Dương

Phạm Ngọc Mai

Vũ Thị Linh Chi

Nguyễn Ngọc Huân

Phạm Trần Liên Dung

Nguyễn Thị Thu Hải

5C

4C

5C

5C

5B

4C

DANH SÁCH ĐỘI NGHI LỄ

STT

Họ và tên

Chi đội

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Phạm Thị Liên Dung

Đỗ Thị Hồng Nhung

Vũ Mai Anh

Lê Kim Chi

Phạm Vân Anh

Nhữ Thị Thơm

Trần Thị Thương

Nguyễn Thị Hà Trang

Phạm Ngọc Mai

Đinh Thị Thu Trang

Trần Quang Phú

Phạm Trung Tín

Trịnh Minh Hoàng

Nhữ Ngọc Linh

Nhữ Ngọc Ánh

Nhữ Cẩm Tú

Đinh Thị Luyến

Phạm Trần Liên Dung

Nguyễn Quang Duy

Phạm Bá Quân

5B

5B

5C

4A

5B

4B

4C

4C

4C

4B

5C

5B

5B

5C

5C

5C

5C

5B

4B

4B

Đội trống

Đội trống

Đội trống

Đội cờ

Đội cờ

Đội cờ

Đội cờ

Đội cờ

Đội trống

Đội trống

Tác giả: Liên đội

Xem thêm

TIẾNG ANH LỚP 4
BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN LỚP 1
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 5 VỀ DIỆN TÍCH HÌNH THANG
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4
BÀI DẠY ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 5