tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC

THANH HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ NHIỆM VỤ

Cán bộ,GV,CNV trường tiểu học Thanh Hải năm học 2015-2016

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

1

Nhữ Thị Hồng Mận

1965

Hiệu trưởng

ĐHSP tiểu học

Hiệu trưởng

2

Phạm Thị Nhượng

1962

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

3

Hoàng Văn Quang

1967

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

4

Nhữ Thị Hương

1973

HiệuPhó

ĐHSP tiểu học

HiệuPhó

5

Bùi Thị Hải

1982

Kế toán

TC kế toán

Kế toán

6

Trịnh Thị Lan Anh

1986

Thư viện,TB

TC kế toán

Thư viện, Thiết bị

HĐHC

7

Đinh Thị Phương

1982

Thủ quỹ

TC kế toán

Thủ quỹ, y tế học đường

8

Nguyễn Thị Oanh

1962

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1A

9

Vũ Thị Lệ

1979

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1B

10

Nguyễn Thị Mỹ Hà

1973

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1C

11

Phạm Thị Minh Hiến

1963

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1D

12

Đinh Thị Sinh

1969

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 1E

13

Trương Thị Lành

1973

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2A

14

Đỗ Thị Thủy

1978

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2B

15

Dương Thị Oanh

1989

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2C

GVHĐ

16

Lê Thị Thúy Hà

1975

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 2D

17

Trịnh Thị Hoà

1990

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2E

18

Đỗ Thị Nga

1976

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 2G

19

Dương Thị Bích Ngọc

1992

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3A

GVHĐ

20

Nguyễn Thị Ngân

1988

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3B

GVHĐ

21

Phạm Thị Lý

1964

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3C

22

Đinh Thanh Hiền

1990

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3D

GVHĐ

23

Phạm Thị Thu Hà

1976

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 3E

24

Nguyễn Thị Thanh Tâm

1967

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 4A

25

Đinh Thị Thu Huyền

1991

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 4B

GVHĐ

26

Phạm Thị Thuỷ

1976

Giáo viên

ĐHSP tiểu học

GV dạy lớp 4C

27

Lương Thị Huệ

1986

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 4D

GVHĐ

28

Dương Thị Hảo

1988

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5A

29

Trương Thị Thương

1977

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5B

30

Lê Thị Ngân

1973

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5C

31

Tô Thị Vịnh

1975

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5D

GVHĐ

32

Đinh Thị Hường

1977

Giáo viên

CĐSP tiểu học

GV dạy lớp 5E

33

Nguyễn Thị Lan Anh

1984

Giáo viên

ĐHSP Âm nhạc

Dạy hát nhạc

GVHĐ

34

Bùi Thị Hiền

1981

Giáo viên

THSP Âm nhạc

Dạy hát nhạc +TPT

35

Đinh Thị Trà Giang

1986

Giáo viên

THSP Mỹ thuật

Dạy Mỹ Thuật

36

Đinh Thị Bắc

1976

Giáo viên

CĐSP tiếng Anh

Dạy TA Lớp 1,2

GVHĐ

37

Vũ Thị Huế

1986

Giáo viên

CĐSP Tiếng Anh

Dạy TA Lớp 3,4,5

38

Đinh Thị Nam Vân

1981

Giáo viên

ĐHSP Tiếng Anh

Dạy TA Lớp 3,4,5

39

Phạm Thị Thảo

1984

Giáo viên

ĐHCNTT

Dạy lớp 4,5

GVHĐ

40

Vũ Thị Lan Hường

1988

Giáo viên

ĐHSP thể dục

Thể dục lớp 4,5

GVHĐ

41

Phạm Thị Lệ Thuỷ

1985

Giáo viên

CĐ SP tiểu học

Thể dục lớp 2,3

GVHĐ

42

Trần Thị Mai

1993

Giáo viên

CĐ SP tiểu học

Thể dục lớp 1

GVHĐ

43

Nguyễn Thị Hoài Anh

1982

Giáo viên

ĐHSP T.Anh

Dạy lớp 4,5

GVHĐ

Thanh Hải, ngày 7 tháng 9 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị Hồng Mận

Tác giả: ththanhhai

Xem thêm

BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN